Trang

Những công việc kế toán phải làm cuối năm

Những công việc kế toán phải làm cuối năm , hàng tháng, Công việc kế toán vào tháng 1 , 2 , 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8, 9, 10, 11 , 12 , Công việc kế toán phải làm hàng quý , hằng ngày
TÓM TẮT CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CẦN LÀM TỪ THÁNG 12 ĐẾN THÁNG 03

1/ Công việc kế toán phải làm tháng 12
- Chậm nhất ngày 20/12/2015, NỘP MẪU 06/GTGT đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho năm 2016, nếu doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2014 hoặc quý 1+2+3/2015, có doanh thu dưới 1 tỷ.
- Chậm nhất 31/12/2015, nộp lại TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI, nếu trong năm 2015 có thay đổi bậc môn bài.
- Rà sót lại sổ sách, chứng từ, cân đối doanh thu, chi phí, chuẩn bị cho BCTC năm 2015. Thời gian tháng 12 này cực kỳ quan trọng trong việc bổ sung các chứng từ thiếu cho cả năm. Tại ngày 31/12/2015:
+ thực hiện việc kiểm kê tài sản cuối năm 2015 bao gồm NVL, hàng hóa, CCDC, TSCĐ…
+ thực hiện chốt và đối chiếu các khoản công nợ cuối năm 2015, bao gồm tất cả các khoản công nợ phải thu, phải trả…
2/ Công việc kế toán phải làm tháng 1
- Chậm nhất ngày 30/01/2016: nộp TIỀN THUẾ MÔN BÀI cho năm 2016.
- Chậm nhất ngày 20/01/2016: nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo THÁNG (cho tháng 12/2015): thuế GTGT tháng 12/2015, thuế TNCN tháng 12/2015, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2015 và các tờ khai theo tháng khác (nếu có).
- Chậm nhất ngày 30/01/2016: nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo QUÝ (cho quý 04/2015): thuế GTGT quý 4/2015, thuế TNCN quý 4/2015, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2015 và các tờ khai theo quý khác (nếu có). Riêng thuế TNDN chỉ nộp TIỀN THUẾ mà ko phải nộp tờ khai.
3/ Công việc kế toán phải làm tháng 2
- Chậm nhất ngày 20/02/2016: nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo THÁNG (cho tháng 01/2016): thuế GTGT tháng 01/2016, thuế TNCN tháng 01/2016, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2016 và các tờ khai theo tháng khác (nếu có).
4/ Công việc kế toán phải làm tháng 3
- Chậm nhất 30/03/2016: NỘP BCTC năm 2015 cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Chậm nhất 30/03/2016: nộp tờ khai QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN + TNCN và các tờ khai QT năm khác (nếu có). Nộp bổ sung tiền thuế TNDN + TNCN nếu quyết toán có chênh lệch so với tạm tính quý.
( Minh Phuong)
Những công việc kế toán phải làm cuối năm , hàng tháng, Công việc kế toán vào tháng 1 , 2 , 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8, 9, 10, 11 , 12 , Công việc kế toán phải làm hàng quý , hằng ngày

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới