Trang

Cách kiểm tra Lương Thưởng làm đúng không ?

Cách kiểm tra Lương Thưởng làm đúng không ?  các bạn thường làm bên lương thì đọc tham khảo kiểm tra mình làm đúng chưa nhé .
+ Hợp đồng lao động
+ Chứng minh thư phô tô
+ Bảng chấm công hàng tháng
+ Bảng lương đi kèm bảng chấm công tháng đó
+ Phiếu chi thanh toán lương, hoặc chứng từ ngân hàng nếu doanh nghiệp thanh toán bằng tiền gửi
+ Tất cả có ký tá đầy đủ
+ Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân (danh sách nhân viên được đăng ký MSTTNCN
+ Hồ sơ của người lao động đầy đủ thì càng tốt
+ Tờ khai: Quyết tóan thuế TNCN cuối năm
+Tờ khai thuế TNCN tháng quý nếu có phát sinh

+Các chứng từ nộp thuế TNCN nếu có
- Bạn đang đọc bài " Cách kiểm tra Lương Thưởng "
**** Có thể bạn quan tâm :
Hệ thống kinh tế mệnh lệnh (chỉ huy, tập trung): giải quyết 3 vấn đề cơ bản bằng hệ thống các chỉ tiêu kế họach pháp lệnh do nhà nước ban hành.
Hệ thống kinh tế thị trường tự do: giải quyết 3 vấn đề cơ bản bằng cơ chế thị trường.
Hệ thống kinh tế hỗn hợp: giải quyết 3 vấn đề cơ bản bằng cơ chế thị trường có sự can thiệp của nhà nước.
Hệ thống kinh tế Việt Nam hiện nay: là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới