Trang

cách nhớ tài khoản kế toán nhanh chóng

Cách nhớ tài khoản kế toán nhanh chóng theo thông tư mới nhất, thông tư 200 nhất chính là, chúng ta phải hiểu bản chất của từng loại tài khoản, và đọc tất cả sơ qua vài lần, sau đó làm nhiều bài tập, định khoản cứ như thế khoản 10-20 bài tập thì sẽ nhớ hết toàn bộ hệ thống tài khoản, ( Bài tập kế toán tài chính 1 ,2)

ngoài ra chúng ta có thể tải ứng dụng "hệ thống tài khoản kế toán" cho điện thoại để tra cứu nhanh chóng.
Các bản chất của từng loại tài khoản kế toán thông tư 200 cần nắm

Cách nhớ tài khoản kế toán nhanh chóng theo thông tư 200.

Các nguyên tắc định khoản kế toán:
 - Xác định Đối tượng kế toán được thực hiện trong nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 - Bên Nợ ghi trước/ Bên Có ghi sau
           - Nghiệp vụ biến động tăng ghi 1 bên/ Nghiệp vụ biến động giảm ghi 1 bên
           - Tổng giá trị Bên Nợ = Tổng giá trị Bên Có
           - Số dư có thể có ở cả Bên Nợ và Bên Có.( Tuy nhiên: lưu ý Biến động tăng bên nào thì có số dư bên đó)
           - Tổng Tài sản = Tổng Nguồn Vốn  
       
Cách nhớ tài khoản kế toán nhanh chóng theo thông tư 200

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới