Trang

Tải Mẫu cam kết 02/CK-TNCN

Tải Mẫu cam kết 02/CK-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC bằng excel
Kể từ 30/07/2015 trở đi, dùng mẫu 02/CK-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC để làm cam kết thay cho mẫu 23/CK-TNCN
Lưu ý: muốn làm cam kết 02/CK-TNCN, tại thời điểm cam kết, cá nhân đó phải có MST và có thu nhập duy nhất.

( Hình ảnh: Tải mẫu cam kết 02/ck - tncn )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 02/CK-TNCN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính)
BẢN CAM KẾT
(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN) 
Kính gửi Công ty abc
1. Tôi tên là:
2. Mã số thuế (nếu có): -
3. Số CMND/hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
4.  Địa chỉ cư trú:
5. Tên tổ chức chi trả thu nhập:
Tôi cam kết rằng, trong năm ……..  Tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại: Công ty TNHH BCTC
nhưng ước tính tổng thu nhập không vượt quá ……. đồng ( Bằng chữ : ……….. )
nên không đến mức phải khấu trừ thuế TNCN.
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật số liệu đã kê khai.
TPHCM ,ngày 01 tháng 12 năm 2015
Cá nhân cam kết


Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:
VD:
- Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.
- Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng: 
Số tiền khai = 108 triệu đồng + 3,6 triệu đồng x 10 tháng = 144 triệu đồng
Bạn đang xem bài viết : " Tải Mẫu cam kết 02/CK-TNCN " - Mọi người có thể để lại email để nhận file tải nhé.

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới