Trang

Tình huống kế toán

Tình huống kế toán ( Trả Lương cho nhân viên )
Công ty em trả lương cho nhân viên 3 lần cho 3 tháng , tháng 3: 4,050,000. Tháng 4: 4,500,000.Tháng 5 : 4,200,000. Chuyển qua tài khoản ngân hàng .Bây giờ mình làm hợp đồng thì ghi lương như thế nào ?  sau này thuế kiểm tra thì có phạt không ?

- Gợi ý :
+ Bạn làm thế này nha:
Lương Cơ Bản  + Tăng ca + phụ cấp xăng + Phụ cấp tiền ăn + phụ cấp điện thoại....
Phụ cấp khác nhau thì tiền lương khác nhau nha bạn
+ Bạn quy định chung chung trong quy chế công ty, rồi làm bảng lương ....
Tình huống kế toán 

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới