Trang

Hạch toán chi phí xăng dầu

Hạch toán chi phí xăng dầu . định khoản khoản phí xăng dầu chạy thử như thế nào ? 

- Khi sử dụng ô tô con  , phát sinh chi phí xăng dầu các bạn cho vào tài khoản CP QLDN nhé. ( 642)
- Khấu hao của xe  cho vào 642
- Tất cảc các phí đăng kiểm, chạy thử, thay thế phụ tùng thì bạn tập hợp vào và cho vào nguyên giá TSP/s: Ô tô con  không có chi phí chạy thử
- Thuế cho vào tài khoản 133- Giá trị vật liệu xuất dùng, hoặc mua vào sử dụng ngay cho quản lý doanh nghiệp như: xăng, dầu, mỡ để chạy xe, vật liệu dùng cho sửa chữa TSCĐ chung của doanh nghiệp,..., ghi:
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422)
Nợ
TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu được khấu trừ)
         TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
         Có các TK 111, 112, 242, 331,..
Bài viết : " 
Hạch toán chi phí xăng dầu " - Bản Nháp

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới