Trang

File excel tính tiền điện

File excel tính tiền điện , Cách tính tiền điền sinh hoạt nhanh nhất 2016
bậc 1. từ 1-50kwh x 660 đồng
bậc 2. từ 51-100 x 952 đồng 
bậc 3. từ 101- 150 x 1249 đông
bậc 4. từ 151 - 200 x 1645 đồng
bậc 5. từ 201 - 300 x 1782 đồng 
bậc 6. từ 301 - 400 x 1914 đồng
bậc  7. từ 401 trở lên x 1969 đồng
Giải bằng tay chưa có file. File tải ở dưới nhé

TT Chỉ số cũ Chỉ só mới Tổng
1 10553 10589 23760
2 11456 13045 2936041
3 12095 13435 2445760
4 13600 18000 8470900
5 14209 16005 3343624

Ví du 2:  File excel tính tiền điện

Sau đó tính thuế VAT cho tiền điện
Số điện nhà bạn là 48 thì bạn nhập 48 vào E2 thì sẽ thành tiền tại F2 là 71.232 đồng
Số điện nhà bạn là 75 thì bạn nhập 75 vào E3 thì sẽ thành tiền tại F3 là 112.525 đồng
Bậc Số điện Thành tiền VAT (10%) Thành Tiền
Bậc 1 0 - 50 50 74200 7420 81620
Bậc 2 51 - 100 100 150850 15085 165935
Bậc 3 101 - 200 150 240150 24015 264165
Bậc 4 201 - 300 200 329450 32945 362395
Bậc 5 301 - 400 400 803950 80395 884345
Bậc 6 401 trở lên 650 1450700 145070 1595770
Download File excel tính tiền điện sinh hoạt mới nhất tại đây   - nếu các bạn không biết xài thì để lại bình luận mình giúp cho ^^

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới