Trang

Hướng dẫn cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế TNCN 2016

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 896/TCT-KK hướng dẫn cấp mã số thuế (MST) đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Theo đó:
(Hình ảnh: Hướng dẫn cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế TNCN 2016 )
  • Cá nhân được cấp một MST duy nhất, không thay đổi trong suốt cuộc đời và dùng để khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế cá nhân phải nộp.
  • Trường hợp cá nhân thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi cấp tỉnh và được cấp CMND mới và số CMND mới, hoặc được cấp số định danh cá nhân theo Luật Căn cước công dân, thì cá nhân đó phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo pháp luật quản lý thuế hiện hành.
  • Không được cấp MST TNCN mới theo số CMND mới hoặc số định danh cá nhân mới.
  • Trường hợp cơ quan thuế địa phương nơi người nộp thuế (NNT) chuyển đến đã cấp MST mới cho NNT theo số CMND mới hoặc số định danh cá nhân mới phải có trách nhiệm thu hồi MST đã cấp không đúng nguyên tắc trên.
  • Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ NNT sử dụng MST đã được cấp để kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh theo quy định.
Nguồn Thư Viện Pháp Luật
Bài viết: " 
Hướng dẫn cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế TNCN 2016 "

** Có thể bạn quan tâm:
Những điểm mới quyến toán thuế TNCN 2015

Thứ nhất, việc mở rộng các hình thức ủy quyền quyết toán thuế để hạn chế tối đa tình trạng quá tải khi cá nhân phải trực tiếp nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế. Với biện pháp mở rộng hình thức ủy quyền quyết toán này, ước tính sẽ giảm được 99% số lượng cá nhân phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.
Thứ hai, đơn giản hóa thủ tục ủy quyền quyết toán thuế thì các tổ chức có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức lập danh sách chung cho các cá nhân ủy quyền mà không yêu cầu từng cá nhân phải làm cam kết riêng;
Thứ ba, cắt giảm các đối tượng phải quyết toán thuế theo hướng từ 2015, chỉ các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mới phải quyết toán thuế, còn các cá nhân có thu nhập từ kinh doanh như hộ kinh doanh, cá nhân làm đại lý bảo hiểm, xổ số, bán hàng đa cấp không thuộc diện quyết toán thuế TNCN; Ngoài ra, trường hợp DN chuyển đổi loại hình DN mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của DN thì DN chuyển đổi không phải quyết toán thuế TNCN và không phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho những người lao động được điều chuyển;
Thứ tư, hướng dẫn rõ hơn một số nội dung về xác định thu nhập tính thuế như: cá nhân tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện sẽ được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế không quá 01 triệu đồng/tháng tương ứng với số tháng đóng bảo hiểm hưu trí tự nguyện trong năm; cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm không bắt buộc có tích lũy về phí bảo hiểm mà đã khấu trừ thuế 10% thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới