Trang

Bán hàng hóa mà điểm giao nhận hàng hóa ở ngoài việt nam

Bán hàng hóa mà điểm giao nhận hàng hóa ở ngoài việt nam hạch toán, định khoản 2015
Công Văn Số 1994 /CT-TTHT ngày 06 tháng 11 năm 2015 của Cục Thuế Long An V/v bán hàng hóa mà điểm giao nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam.
Nội dung công văn trả lời:
.


1/ Về thuế suất : Công ty mua lô hàng giống bắp từ Thái Lan và hợp đồng xuất bán trực tiếp cho Công ty Norkothom tại Campuchia (địa điểm giao
nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam) thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; Công ty phải có tài liệu chứng minh việc giao nhận hàng hóa ở ngoài Việt Nam theo qui định. 
2/ Về thủ tục xuất, nhập và tờ khai hải quan không thuộc chuyên môn
của Cục Thuế tỉnh Long An; đề nghị liên hệ với cơ quan hải quan để được hướng dẫn.
3/ Về hạch toán kế toán: doanh nghiệp mua hàng không về nhập kho mà giao thẳng cho người mua, theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính...
==> Cục Thuế hướng dẫn hạch toán kế toán luôn
Bán hàng hóa mà điểm giao nhận hàng hóa ở ngoài việt nam
Nguồn: Phòng tuyên truyên chi cục thuế Long An

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới