Trang

Truyện cười kế toán - " Kế toán cho Mafia "

Truyện cười kế toán - " Kế toán cho Mafia "

– Ba triệu đô mày biển thủ của tao giờ ở đâu?

Viên kế toán không trả lời. Bố già hỏi lại lần nữa:

– Ba triệu đô mày biển thủ của tao giờ ở đâu?

Gã tay chân xen vào:

– Thưa ngài, thằng này vừa câm vừa điếc nên không thể hiểu ngài nói gì đâu, nhưng tôi có thể phiên dịch cho ngài.

Bố già hỏi:

– Được rồi, hỏi nó số tiền ở đâu?

Gã tay chân, dùng ngôn ngữ ký hiệu, hỏi viên kế toán nơi giấu ba triệu đô. Viên kế toán ra dấu đáp:

– Tôi không biết ông đang nói gì.

Gã tay chân dịch lại cho Bố già:

– Anh ta không hề biết ông đang nói gì.

Bố già liền rút ra một khẩu súng lục chĩa vào thái dương của tay kế toán, lên đạn và nói:

– Hỏi nó xem tiền ở đâu!

Gã tay chân ra dấu:

– Ông ta muốn biết nó ở đâu!

Viên kế toán sợ vãi linh hồn, ra dấu lại:

– Tiền được giấu ở trong một cái va li đằng sau kho ở sân nhà tôi!

Bố già nói:

– Nó nói gì thế?

Gã tay chân dịch lại cho bố già:

– Hắn nói rằng ông không đủ can đảm để bóp cò súng!

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới