Trang

Bộ hồ sơ xây dựng bảng lương 2016

Bộ hồ sơ xây dựng bảng lương 2016 2017 2018 2019 bao gồm các mẫu sau: ( bài viết gồm 2 phần , Phần 1: Hướng dẫn lập bộ hồ sơ bảng lương 2016, phần 2: Các biểu mẫu lương )
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH LẬP BỘ HỒ SƠ XÂY DỰNG BẢNG LƯƠNG 2016 NHƯ SAU:
1. Công văn gửi phòng lao động thương binh và xã hội: Lập theo mẫu. Mức lương tối thiểu vùng xin áp dụng không được thấp hơn quy định (Xem mức lương tối thiểu vùng doanh nghiệp các bạn tại nghị định 122/2015/NĐ-CP).
2. Quyết định ban hành hệ thống THANG, BẢNG LƯƠNG: Lập theo mẫu
3. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương: Lập theo mẫu, nhưng phải có đầy đủ chữ ký của Giám đốc, thư ký và một vài CNCNV đại diện (Nếu công ty có tổ chức công đoàn thì có xác nhận của Chủ tịch công đoàn)
4. Xây dựng hệ thống THANG, BẢNG LƯƠNG: Lập theo mẫu, và chú ý các chỉ tiêu:
Chỉ tiêu 1: Bậc lương: 
- Theo quy định của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể xây dựng bao nhiêu bậc cũng được, thường thì các doanh nghiệp hay xây dựng 10 bậc. Người lao động khi mới vào làm việc, sẽ là bậc 1, và theo quy chế tăng lương của doanh nghiệp, mỗi lần tăng lương sẽ lên một bậc, các trường hợp đặc biệt có thể được nâng vượt bậc. 
- Mức lương bậc 1 tại các nhóm: Các bạn chỉ cần thỏa mãn điều kiện là, lao động đã qua đào tạo phải cao hơn ít nhất là 7% mức lương tối thiểu vùng. Trong bảng .................................. xây dựng, mức lương bậc 1 tại nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 lần lượt là 4.800.000, 4.100.000, 3.800.000 (giảm dần đều giữa các nhóm). Các bạn có thể để mức lương bậc 1 tại nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 là những con số khác, chỉ cần thỏa mãn là cao hơn mức lương tối thiểu vùng ít nhất là 7% và nên xây dựng theo chiều hướng giảm dần đều giữa các nhóm, để có sự phân cấp giữa các vị trí nhóm chức danh, Giám đốc lương cao hơn phó giám đốc, phó giám đốc lương phải cao hơn nhân viên các phòng ban. 
- Chênh lệch giữa 2 bậc lương liền kề phải đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệp, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%. Trong bảng của .................................., Bậc 1 của khối ban lãnh đạo công ty là 4.800.000đ, bậc 2 ít nhất phải bằng 4.800.000 + (4.800.000 x 5%) = 5.040.000đ, các bạn có thể để cao hơn số này, và trong bảng của tôi, tôi để mức là 5.200.000đ. Các bậc sau các bạn xây dựng tương tự. Và các nhóm vị trí công việc sau cũng xây dựng tương tự, lấy bậc 1 làm gốc, các bậc tiếp theo trong cùng một nhóm vị trí công việc cao hơn ít nhất bằng 5% của bậc trước liền kề. (Theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 7 nghị định 49/2013/NĐ-CP). 
Chỉ tiêu 2: Nhóm chức danh, vị trí công việc: 
- Căn cứ vào chức danh, vị trí công việc thực tế tại doanh nghiệp các bạn, với những nhóm cùng chung một mức lương, các bạn có thể gộp chung vào một nhóm, như trong bảng của tôi, tôi gộp Giảng viên, kinh doanh, nhân sự, kế toán vào chung một nhóm, và hưởng mức lương như nhau.
Chỉ tiêu 3: Mức lương tối thiểu: 
- Căn cứ vào nghị định 122/2015/NĐ-CP để xác định mức lương tối thiểu của doanh nghiệp các bạn. Trong bảng của tôi, .................................. thuộc Quận Nam Từ Liêm, thuộc khu vực 1, và áp dụng mức lương tối thiểu là 3.500.000đ (Các bạn có thể để cao hơn số này, tùy thuộc vào doanh nghiệp các bạn, nhưng thường thì các doanh nghiệp sẽ để ở mức bằng với mức lương tối thiểu vùng). 
- Lao động đã qua đào tạo phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Các bạn có thể thấy, nhân viên tạp vụ, phục vụ chưa qua đào tạo, tôi để mức lương bằng với mức lương tối thiểu là 3.500.000đ, nhân viên thuộc nhóm Giảng viên, kinh doanh, nhân sự, kế toán là lao động đã qua đào tạo, và mức lương tối thiểu thấp nhất phải là: 3.5000.000 + (3.5000.000 x 7%) = 3.745.000đ, các bạn có thể để cao hơn số này, và trong bảng của tôi, tôi để mức là 3.800.000đ (Theo hướng dẫn tại điều 5 nghị định 122/2015/NĐ-CP)
5. Xây dựng bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng: Lập theo mẫu và lưu ý thêm như sau: Tại hệ thống thang, bảng lương, các bạn có bao nhiêu vị trí công việc thì phải quy định riêng từng vị trí công việc đó tại bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng. Trong bảng của tôi, tại hệ thống thang, bảng lương, có các vị trí công việc sau: Giám đốc, phó giám đốc, Trưởng phó các phòng ban, Giảng viên, nhân viên kinh doanh, nhân viên nhân sự, nhân viên kế toán, nhân viên phục vụ (tạp vụ). Và các bạn sẽ thấy, các vị trí công việc này được quy định cụ thể tại bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng.

IN HỒ SƠ: In hồ sơ làm 2 bộ, đóng quyển hồ sơ tất cả các tài liệu theo hướng dẫn và thứ tự như trên (không đóng công văn vào trong quyển hồ sơ), và các bạn nhớ đóng dấu giáp lai giữa các trang nhé. Rồi chuẩn bị cho mình những bộ váy xinh nhất, trang điểm lung linh nhất, mùi nước hoa quyến rũ nhất, và chuẩn bị luôn tinh thần ĐI NHẸ, NÓI KHẼ, CƯỜI DUYÊN để mang hồ sơ lên nộp tại phòng lao động nhé. Và rất có thể, các bạn sẽ phải đi lại một, vài lần tại phòng lao động, không phải là do các bạn làm sai, mà chỉ vì các bạn dễ thương quá, nên là phải đi lại nhiều mà thôi, dễ thương âu nó cũng là một cái tội :v. 

Bộ hồ sơ xây dựng bảng lương 2016
1.      Công văn gửi Phòng lao động thương binh và xã hội
Trích "

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o------                          Hà Nội, ngày ……  tháng  ……  năm 20

Kính gửi : Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Quận …………..

.................................. thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106482709 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 09 năm 2014.
Địa chỉ: P.1016-Tầng 10-Tòa nhà Tây Hà-Ngã tư Khuất Duy Tiến giao Lê Văn Lương.
Mã số thuế: 0106482709
Điện thoại liên hệ: 0973.102.887
Thực hiện theo Nghị Định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu  vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.
Căn cứ các văn bản liên quan.
Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, .................................. xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội quận ……………..là 3.500.000 đ  kể từ ngày  …. .………… và Công ty tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho toàn  thể CBCNV trong Công ty.
Rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý cơ quan.
Xin trân trọng cảm ơn!

..................................
Nơi nhận:                                                                 
+Như kính gửi
+Lưu VT "
2.      Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương
Trích " 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o------                           Hà Nội, ngày  ……. tháng …… năm 20
                                                          
GIÁM ĐỐC
..................................

-          Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106482709 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 09 năm 2014.
-          Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.
-          Căn cứ Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành hệ thống bảng lương của ..................................
Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày ……………..
Điều 3: Các phòng ban Công ty và Các cơ quan chức năng có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy định này.

         
Nơi nhận:                                                                           ..................................
-Như kính gửi
-Lưu VP "
3.      Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương
( Hình ảnh : Bộ hồ sơ xây dựng bảng lương 2016)

4.      Bảng hệ thống thang, bảng lương
5.      Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng
6.      Quy chế lương, bảng phụ cấp (có Phòng lao động yêu cầu, có phòng lao động không yêu cầu)

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới