Trang

Đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động

Đối tượng nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm và cuối năm . Điều 8. Báo cáo sử dụng lao động
1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
hoặc 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
2. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
hoặc
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
3. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải báo cáo số lao động cho thuê lại với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
4. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình sử dụng và thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
5. Định kỳ 06 tháng và hằng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình sử dụng và thay đổi về lao động trong các doanh nghiệp tại địa phương, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Vậy: 
- Công ty có sử dụng người lao động > 2 người thì phải nộp nhé các bạn. ! 
** Có thể bạn quan tâm:
Khi nộp báo cáo tình hình lao động thì bạn nên in 4 bộ: nộp phòng lao động quận huyện ( họ giữ 1 bản, trả DN 3 bản) đóng dấu xong, nộp 1 bản đã đóng dấu cho liên đoàn lao động nhé. cái này là bắt buột nhé các bạn. nộp trc 25.5 và 25.11 hàng năm !

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới