Trang

TRƯỜNG HỢP KINH DOANH KHÔNG ĐÚNG NGÀNH NGHỀ ĐẴ ĐĂNG KÝ

TRƯỜNG HỢP KINH DOANH KHÔNG ĐÚNG NGÀNH NGHỀ ĐẴ ĐĂNG KÝ
Công văn số 4413/TCT-KK ngày 26/10/2015 của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp kinh doanh không đúng đăng ký kinh doanh.


=> NỘI DUNG CÔNG VĂN, TỔNG CỤC THUẾ HƯỚNG DẪN VỚI TRƯỜNG HỢP KINH DOANH KHÔNG ĐÚNG NGÀNH NGHỀ ĐẴ ĐĂNG KÝ NHƯ SAU: 
1. Trường hợp Công ty có hoạt động sản xuất, gia công không thuộc ngành nghề đã đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương là không đúng với các quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp. Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định.
2. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra, xác định nếu trường hợp ngành, nghề kinh doanh của Công ty không phải là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc ngành nghề bị cấm kinh doanh thì Công ty được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng các điều kiện và trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật.
TRƯỜNG HỢP KINH DOANH KHÔNG ĐÚNG NGÀNH NGHỀ ĐẴ ĐĂNG KÝTRƯỜNG HỢP KINH DOANH KHÔNG ĐÚNG NGÀNH NGHỀ ĐẴ ĐĂNG KÝ

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới