Trang

Thời hạn nộp các báo cáo thuế mới nhất năm 2018

Thời hạn nộp các báo cáo thuế  mới nhất năm 2018 Các bạn đã biết được thời hạn chính xác để nộp các loại báo cáo thuế và các loại tờ khai chưa? Hôm nay, Hocketoanthuchanh xin chia sẻ với các bạn tổng hợp chi tiết thời hạn nộp các báo cáo thuế mới nhất năm 2018, các bạn nhớ note lại những mốc thời gian quan trọng này nhé!
Hình ảnh: Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế mới nhất năm 2018


Bạn đang xem bài viết: "Thời hạn nộp các báo cáo thuế  mới nhất năm 2018"
1. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN và Báo cáo sử dụng hóa đơn:
- Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo nếu nộp theo tháng.
- Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo nếu nộp theo quý.
- Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính với trường hợp tờ khai quyết toán năm. Trong trường hợp công ty (CT) chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

Các kế toán viên cần lưu ý:
- Thời hạn nộp tờ khai thuế cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp.
- CT nếu kê khai thuế GTGT theo quý thì sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.
- CT mới được thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính thì sẽ kê khai Thuế GTGT và báo cáo tình hình việc sử dụng hóa đơn theo quý.
- Từ quý IV/2014 trở đi thì sẽ không cần phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý, mà chỉ tính tiền và nếu có thì chỉ đi nộp tiền.

Bài viết: "Thời hạn nộp các báo cáo thuế  mới nhất năm 2018"

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài:
Bên cạnh thời gian nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN và Báo cáo sử dụng hóa đơn thì thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài cũng vô cùng quan trọng.
a. Trường hợp CT mới thành lập
- CT đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.
- CT chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.
b. Trường hợp CT đang hoạt động
- Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh thì CT không cần nộp tờ khai thuế môn bài mà chỉ phải nộp tiền thuế chậm nhất ngày 31/1/2017.
- Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền thuế môn bài thì phải nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền thuế môn bài chậm nhất ngày 31/1.

Một số trường hợp sau cần lưu ý:
- Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD đối với những CT mới thành lập nhưng chưa hoạt động.
- Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động đối với những CT mới thành lập nhưng hoạt động luôn.
- Những CT đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài chậm nhất vào ngày 31/12 vào năm có sự thay đổi.
- Những CT đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền thuế Môn bài vào ngân sách nhà nước mà không phải nộp tờ khai thuế môn bài.

Bạn đang xem bài viết :"Thời hạn nộp các báo cáo thuế  mới nhất năm 2018"

Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết hạn nộp các loại báo cáo thuế mới nhất năm 2018:

Tháng
Thời hạn nộp
Dành cho CT
nộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý
Dành cho CT
nộp Thuế GTGT theoTháng
1
20/1/2018
Tờ khai Thuế GTGT T12/2018

Tờ khai Thuế TNCN T12/2018 (nếu có)

30/1/2018
Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2018 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018

Nộp tiền thuế môn bài năm 2018
Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018

Nộp tiền thuế môn bài năm 2018
2
20/2/2018
Tờ khai Thuế GTGT T1/2018

Tờ khai Thuế TNCN T1/2018 (nếu có)
3
20/3/2018
Tờ khai Thuế GTGT T2/2018

Tờ khai Thuế TNCN T2/2018 (nếu có)


30/3/2018

Quyết toán Thuế TNDN năm 2018

Quyết toán Thuế TNCN năm 2018

Báo Cáo Tài Chính năm 2018
Quyết toán Thuế TNDN năm 2018

Quyết toán Thuế TNCN năm 2018

Báo Cáo Tài Chính năm 2018
4
20/4/2018
Tờ khai Thuế GTGT T3/2018

Tờ khai Thuế TNCN T3/2018 (nếu có)
30/4/2018


Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2018 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018
Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018
5
20/5/2018
Tờ khai Thuế GTGT T4/2018

Tờ khai Thuế TNCN T4/2018 (nếu có)
6
20/6/2018
Tờ khai Thuế GTGT T5/2018

Tờ khai Thuế TNCN T5/2018 (nếu có)
7
20/7/2018
Tờ khai Thuế GTGT T6/2018

Tờ khai Thuế TNCN T6/2018 (nếu có)
30/7/2018
Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2018 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018
Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018
8
20/8/2107
Tờ khai Thuế GTGT T7/2018 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2018 (nếu có)
9
20/9/2018
Tờ khai Thuế GTGT T8/2018 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2018 (nếu có)
10
20/10/2018
Tờ khai Thuế GTGT T9/2018
Tờ khai Thuế TNCN T9/2018 (nếu có)

30/10/2018

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2018 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018
Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018
11
20/11/2018
Tờ khai Thuế GTGT T10/2018

Tờ khai Thuế TNCN T10/2018 (nếu có)
12
20/12/2018
Tờ khai Thuế GTGT T11/2018

Tờ khai Thuế TNCN T11/2018 (nếu có)
**Có thể bạn quan tâm: Mức lương tối thiểu vùng năm 2018
 - Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 153/2016/NĐ-CP )
- Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng)
- Vùng III: 3.090.000 đồng/ tháng (tăng 190.000 đồng)
- Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng).
*** Từ khóa liên quan: Thời hạn nộp các báo cáo thuế mới nhất năm 2018, lịch nộp tờ khai thuế GTGT, Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN và TNDN

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới