Trang

Cách kiểm tra thuế đầu vào 133

Cách kiểm tra thuế đầu vào 133  , Lang thang trên mạng thì thấy bài viết kiểm tra thuế hay nên mình chia sẻ lại cho các bạn ^_^ , Bạn này cần kinh nghiệm thuế thì đọc nha.

+ Tài khoản 1331: số tiền phát sinh ở phụ lục PL 01-2_GTGT: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO,

- Số dư nợ đầu kỳ sổ cái TK 1331 = Số dư nợ đầu kỳ TK 1331 trên bảng cân đối phát sinh = Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [22];

- Số Phát sinh nợ có sổ cái TK 1331 = Số phát sinh Nợ Có TK 1331 trên bảng cân đối phát sinh = Số phát sinh trên tờ khai phụ lục PL 01-2_GTGT: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO - Cách kiểm tra thuế đầu vào 133

- Kiểm tra số lượng hóa đơn đầu vào có khớp số lượng hóa đơn đầu vào đã kê khai trên phụ lục phụ lục PL 01-2_GTGT: BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO , có mất mát hay thiếu hụt tờ nào hay không

- Kiểm tra nội dung kê khai thuế trên hóa đơn: tên công ty, địa chỉ, MST, tên hàng hóa, đơn vị tính, số lượng , đơn giá, thành tiền….trên hóa đơn có khớp với tờ khai = > những hóa đơn bị sai phải lập điều chỉnh sai sót trước khi có quyết định thanh kiểm tra thuế về KHBS để điều chỉnh bổ sung một cách kịp thời, kèm theo biên bản giải trình sẵn tránh tình trạng sau này sai sót từ những năm trước đó bây giờ kiểm tra sẽ quên hết tất cả, tránh bị luống cuống, lo lắng lúc này đây chính là cẩm nang giải cứu của bạn

- Kiểm tra kỹ các hóa đơn > 20.000.000 của những năm từ 2013 về trước, có chứng từ thanh toán qua ngân hàng hay không: Khi chuyển tiền trả khách hàng: Giấy báo Nợ + Khi chuyển khoản đi : Ủy nhiệm chi, nếu quá 06 tháng chưa khai báo thuế mà kế toán bỏ sót sau đó lại kê khai trên tờ khai thuế = > thì phải lập biên bản điều chỉnh KHBS điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ xuống, thanh toán có chậm quá 06 tháng: Hợp Đồng Kinh Tế/Mua Bán- quy định rõ điều khoản trả chậm để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của những năm 2013 về trước


- Những tháng khai báo sai tất khi so sách thì số dư TK 1331 cuối tháng có thể lệch với chỉ tiêu [43] của tờ khai lúc này ko căn cứ tờ khai để kiểm tra đối chiếu mà căn cứ vào tờ khai điều chỉnh để làm căn cứ đối chiếu số dư, sang tháng phát hiện sai sót nhớ điểu chỉnh chênh lệch vào chỉ tiêu [37] và [38] để điều chỉnh lại lúc này sẽ khớp lại tờ khai bình thường
Bạn đang bài viết " Cách kiểm tra thuế đầu vào 133 "
***** Có thể bạn quan tâm : 
Sơ đồ chu chuyển kinh tế : thể hiện các giao dịch của nền kinh tế
Đường giới hạn khả năng sản xuất PPF (Production Possibility Frontier): thể hiện những sự kết hợp sản lượng khác nhau của các loại sản phẩm khác nhau mà nền kinh tế có thể sản xuất, với những yếu tố sản xuất và công nghệ có sẵn
Mô hình kinh tế: là một cách thức trình bày đơn giản về 1 vấn đề kinh tế trong thực tế để có thể hiểu được tình hình thực tế một cách dễ dàng.
Giả thiết: là một trong các công cụ được sử dụng trong các mô hình kinh tế.
Gỉa thiết thường dùng khi lập luận trong KTH là gỉa thiết “các yếu tố khác không đổi”

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới