Trang

CV 2665/CT-TTHT

CV 2665/CT-TTHT Tham khảo CV 2665/CT-TTHT của CT.LA về những việc Doanh nghiệp cần thực hiện và báo cáo đầu 2016 ...
I. Các báo cáo phải nộp cho kỳ tính thuế 2015:
1. Thuế GTGT: NNT không phải thực hiện quyết toán thuế GTGT (một số lưu ý kê khai GTGT)
2. Khai quyết toán TNDN ...
2.1. Hồ sơ đối với DN nộp thuế theo phương pháp doanh thu trừ chi phí.
2.2. Hồ sơ đối với DN nộp thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu
2.3. Các lưu ý về ưu đãi TNDN
3. Thành phần BCTC.
3.1. DN theo thông tư 200/2014
3.2. DN theo QĐ 48/2006
3.3. Hình thức nộp BCTC kiểm toán
4. Khai quyết toán TNCN và UQQT, nơi nộp hồ sơ ...
....
Khai Quyết toán thuế tài nguyên, Quyết toán thuế khấu trừ với nhà thầu, ..
II. Các công việc phải thực hiện cho năm 2016:
1. Môn bài
2. Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
3. Các đăng ký đầu năm ...
CV 2665/CT-TTHT

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới