Trang

Tải mẫu C70a-HD theo QĐ 919/QĐ-BHXH 2016

Tải mẫu C70a-HD theo QĐ 919/QĐ-BHXH 2016 


mới nhất Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe – Mẫu C70a-HD mới nhất theo Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015. Có hiệu lực từ ngày 01/10/2015.I- Bản thân ốm thường:

a- Thời gian tính hưởng tối đa trong 1 năm
Trong điều kiện bình thường
– 30 ngày/năm (tham gia BHXH dưới 15 năm).
– 40 ngày/năm (tham gia BHXH từ 15 năm đến dưới 30 năm).
– 60 ngày/năm (tham gia BHXH đủ 30 năm trở lên).
Trong điều kiện nặng nhọc độc hại, phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên:
– 40 ngày/năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.
– 50 ngày/năm nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm.
– 70 ngày/năm nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên.
b- Tình huống: Công ty ABC ký hợp đồng với nhận viên Trần Văn A với chế độ làm việc 40h/tuần (nghỉ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần). Đóng tiền BHXH tháng 7/2014: mức lương 3.500.000đ
Vào tháng 08/2014 anh Trần Văn A vào viện do bệnh sốt siêu vi, có giấy ra viện từ 01/08/2014 đến 07/08/2014 .
Sau đó bệnh viện cho cấp cho anh Trần Văn A nghỉ tại nhà từ 08/08/2014 đến 15/08/2014 theo mẫu số C65-HD (ban hành theo thông tư: 178-BTC ngày 23/10/2012 của bộ tài chính)
c- Lập mẫu C70a-HD chú ý những cột sau:
Cột A, B: Ghi số TT, Họ tên đầy đủ người hưởng mới phát sinh.
Cột 1: Ghi số sổ BHXH hoặc số định danh người hưởng.
Cột 2: Điều kiện tính hưởng tình trạng
– Bệnh thông thường để trống không ghi
– Ngày nghỉ hàng tuần của đơn vị là thứ bảy và chủ nhật thì để trống không ghi
– Ngày nghỉ hàng tuần của đơn vị là chủ nhật hoặc thứ hai hoặc thứ ba thì ghi CN hoặc T2 hoặc T3
Cột 3: Điều kiện tính hưởng thời điểm: để trống không ghi.
Cột 4: Ghi ngày tháng năm NLĐ thực tế nghỉ ốm (theo từng chứng từ giấy C65-HD1; C65-HD2; giấy ra viện không trùng ngày hưởng lương ở đơn vị)
Cột 5: Ghi ngày tháng năm cuối cùng NLĐ thực tế nghỉ (ghi ngày kết thúc nghỉ ốm đau, thai sản, dưỡng sức không trùng ngày hưởng lương ở đơn vị)
Cột 6: Ghi tổng số ngày nghỉ theo từng lượt nghỉ ốm (đã trừ ngày nghỉ hàng tuần của NLĐ)
Cột C1: Ghi số tài khoản ATM của NLĐ
Cột C2: Ghi mã ngân hàng hoặc tên ngân hàng phát hành thẻ
Lưu ý: Cột C1 và C2 (Cột ghi chú) để trống không ghi nếu đơn vị chưa thực hiện chi trả trực tiếp từ cơ quan BHXH cho NLĐ

Mẫu C70a-HD – Hướng dẫn ốm đau

word


+ Tải mẫu biểu c70a công văn 5435/BHXH-CSXH ngày 31/12/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam , ở link dưới
http://giasuketoantruong.net/tin-moi/c

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới