Trang

Mức phạt Không nộp thông báo phát hành hoá đơn

Chú ý: Mức phạt Không nộp thông báo phát hành hoá đơn Nếu không lập Thông báo phát hành hoá đơn trước khi hoá đơn được đưa vào sử dụng nếu các hoá đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì những hóa đơn đó là bất hợp pháp (Phạt tiền từ 20.000.000 - 50.000.000 đồng)

 Theo điều 10 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ tài chính, kể từ ngày 02/03/2014 thì mức phạt không lập, chậm nộp thông báo phát hành hóa đơn cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 6.000.000 - 18.000.000 đồng:

- Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế.

- Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này

2.  Phạt tiền từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng đối với các hành vi:

a. Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung, cơ quan thuế đã có văn bản thông báo cho DN biết để điều chỉnh nhưng chưa điều chỉnh mà đã lập hoá đơn giao cho khách hàng.

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tối thiểu là 2.000.000 đồng.

b. Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn.

- Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tối thiểu là 2.000.000 đồng.

2. Phạt tiền 6.000.000 đồng:

- Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế..

Trường hợp đã xuất hoá đơn nhưng chưa đăng ký phát hành hoá đơn thì "  Hóa đơn chưa phát hành đã sử dụng là hóa đơn bất hợp pháp nên ko có giá trị sử dụng đối với cả người bán và người mua. Bạn phải thu hồi tất cả các hóa đơn đã lập và thay thế bằng hóa đơn hợp pháp khác (đã thông báo phát hành). "
Mức phạt không nộp thông báo phát hành hoá đơn

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới