Trang

Một số hậu quả của việc sai phạm hoá đơn và cách khắc phục

Một số hậu quả của việc sai phạm hoá đơn
Xem thêm: Các sai phạm chủ yếu về hoá đơn

- Tuỳ thuộc thời gian cơ quan thuế đã công bố QĐ kiểm tra hay mới chỉ thông báo để DN điều chỉnh
- Chắc chắn bị xử lý tính lại thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế
- Ảnh hưởng đến uy tín và THI ĐUA
- Việc áp các mức phạt tuỳ thuộc vào từng hành vi
- Thường được cơ quan kiểm tra áp mức phạt cao trong các quy định có liên quan.
- Khi đó cần hiểu rõ nguyên tắc xử phạt hành chính
Giải pháp khắc phục sai phạm hoá đơn
 - Hiểu biết và tuân thủ các quy định pháp luật
 - Rà soát quy trình quản lý, giám sát nội bộ
 - Xác định trách nhiệm các bộ phận liên quan
 - Hiểu biết về đối tác dự định mua hàng
 - Tự kiểm tra tình trạng của đối tác
 - Có điều khoản quy định về hoá đơn trong Hợp đồng
 - Cân nhắc trước khi thực hiện giao dịch hoá đơn
 - Kiểm tra tình trạng hoá đơn khi nhận được
 - Yêu cầu đối tác xử lý nếu sai sót thuộc về họ
 - Tự xử lý nếu sai phạm thuộc về DN 

** Có thể bạn quan tâm : 
Văn bản: Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010 và NĐ số 04/2014 + TT số 26/2015 (nội dung sửa đổi TT 39/2014 về hoá đơn)
Nội dung mới  : Có nhiều loại hoá đơn: Đặt in, Tự in, HĐ điện tử và Phân biệt rõ các việc:  Lập hoá đơn , Xuất hoá đơn , Giao/nhận hoá đơn
Bài viết: "Một số hậu quả của việc sai phạm hoá đơn và cách khắc phục "

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới