Trang

Hướng dẫn hạch toán mua hàng mẫu

Hướng dẫn hạch toán mua hàng mẫu
  • Làm mẫu cho khách hàng --> thúc đẩy bán hàng -->> Chi phí bán hàng
  • Làm mẫu cho mấy chàng công nhân đẹp trai ở xưởng để theo đó để sản xuất --- > Chi phí công xưởng
  • ......................................
Như vậy nó chỉ là chi phí, tùy theo mục đích để hạch toán. 
ví dụ: 

Đối với hàng mẫu được công ty sản xuất ra để cung cấp cho khách hàng lựa chọn (miễn phí) có thể xem như hàng hóa được dùng để khuyến mại, quảng cáo. Chi phí sản xuất hàng mẫu được hạch toán như sau: 
Khi xuất hàng miễn phí cho khách hàng, ghi: Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán. Có TK 155, 156 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng bán). 
Đồng thời phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ, ghi: Nợ TK 641 – chi phí bán hàng. Có TK 512 – doanh thu bán hàng nội bộ (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng bán). thông tư 129 phần B mục IV có ghi

 Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ:

a) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo. "

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới