Trang

Lỗi Máy chủ SQL sever đang được thiết lập ở chế độ windows.authenticate mode MISA 2015

cách sửa lỗi máy chủ SQL MISA 2015 system.Exception: Máy chủ SQL sever đang được thiết lập ở chế độ windows.authenticate mode
at a.a.f..(sting A_0, Boolean A_1)
at a.a.a.r.a...

- cách sửa sql misa 2015 thông tư 200 như sau:
Bước 1 : Đầu tiên các bạn vào Thư mục SQLserver2005serves
Bước 2: Tiếp theo vào sqlexpR_Sp64 Chạy file đó
Đối với win 7 khi chạy SQL misa 2015 trở xuống thì cứ NEXT NEXT và chạy Kết thúc bình thường
Đối với win 8 khi chạy SQL misa 2015 Trở lên thì nó hiện ra cái Bảng thông báo quyền User thì các bạn nhấn Run program , sau đó nó hiện tiếp thì cứ nhấn Run Program và chạy Next Next và chạy kết thúc bình thường

Bước 3: Các bạn tiến hành khởi động lại máy, và vào MISA 2015 và chọn lại máy chủ SQL sever bằng mũi tên trỏ xuống, chọn đúng (Tên PC)//SQLEXPRESS

lưu ý : Tên PC là tên máy tính của bạn

Các bạn cứ để lại comment nhé máy tính vẫn bị lỗi nhé

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới