Trang

Hướng dẫn cách lập hóa đơn điều chỉnh tăng: Tăng đơn giá - doanh thu

Hướng dẫn cách lập hóa đơn điều chỉnh tăng: Tăng đơn giá - doanh thu , các bạn xem ví dụ sau đây để dễ hiểu nhé .
Đối với trường hợp  HĐ giảm:  ( nhấn vào link xem nhé ) 
Hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm giá bán, số lượng, thuế suất, thành tiền..
EX:

Vào một ngày đẹp trời , Ngày 20/3/2016 xuất hóa đơn bán 1 điều hòa Cột đơn giá ghi 7,900,000 đồng , và đã kê khai thuế .
Vào một ngày mưa rơi, Ngày 5/5/2016 Phát hiện sai sót về đơn giá, giá đúng là 9,700,000 đồng
  

Sau đó 2 công ty lập biên bản  xác nhận sai sót ghi sai đơn giá, và ghi thấp hơn 1,800,000 đồng,
- Khi lập biên bản xác nhận sai sót (hai bên ký đóng dấu, mỗi bên giữ 1 bản), Bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh tăng như hình sau nhé :

Bài viết: " Hướng dẫn cách lập hóa đơn điều chỉnh tăng: Tăng đơn giá - doanh thu  "

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới