Trang

Hạn nộp báo cáo tài chính 2016

Hạn nộp báo cáo tài chính 2016 2017 2018 2019 2020 mới nhất 2015
Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, quyết định 48/2006/QĐ-BTC hạn nộp ngày 30/01/2016
Theo thông tư 156/2013/TT-BTC và các văn bản bổ sung điều chỉnh hạn nộp 30/03/2016
Tuy nhiên khi áp dụng luật các bạnxemt văn bản mình đang áp dụng thuộc quyền hành cơ quan nào để thực hiện.
-  Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế căn cứ thông tư 156/2013/TT-BTC...==> hạn nộp 30/03/2016  
Bạn đang xem bài viết Hạn nộp báo cáo tài chính 2016 - 
- Nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan khác ==> hạn nộp ngày 30/01/2016
Các cơ quan nhà nước khác như thống kê, sở, bộ kế hoạch đầu tư cũng du di tới 30/03/2016 không cố định 30/01

( Hình ảnh : Hạn nộp BCTC 2016 )

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới