Trang

Đề thi kinh tế vi mô có đáp án

 Đề thi kinh tế vi mô có đáp án các bạn tham khảo một số câu hỏi đúng sai nhéPhần I: lý thuyết
1. lựa chọn đúng, sai và giải thích, mô tả trên đồ thị (nếu có):
1.1 phân phối lại thu nhập không phải là chức năng kinh tế của chính phủ
1.2 doanh nghiệp sẽ đóng cửa sản xuất nếu doanh thu không đủ bù đắp chi phí biến đổi
1.3 trong thị trường cạnh tranh không hoàn hảo đường cầu đối với doanh nghiệp thường kém co dãn hơn đường cầu đối với nhà độc quyền.
2. chọn câu trả lời đúng và giải thích, mô tả trên đồ thị (nếu có):
2.1 hàng hóa nào sau đây có thể có độ co dãn nhỏ nhất
a. kim cương
b. thuốc insulin cho người bệnh tiểu đường
c. khoai tây
d. sách
2.2 giả sử giá của các hàng hóa tăng gấp đôi và thu nhập cũng tăng gấp đôi.
a. điểm kết hợp tiêu dùng tốt nhất vẫn giữ nguyên
b. độ dốc của đường ngân sách tăng lên
c. độ dốc của đường ngân sách giảm xuống
d. đường ngân sách dịch chuyển thành một đường ngân sách mới
2.3 đối với một nhà độc quyền, sự thay đổi tổng doanh thu do bán thêm một đơn vị sản phẩm
a. bằng giá sản phẩm
b. bằng tổng chi phí trung bình
c. lớn hơn giá sản phẩm
d. lớn hơn chi phí cận biên
e. nhỏ hơn giá bán sản phẩm
Phần II: bài tập
hàm cầu về một loại sản phẩm: Q=65-0.5P và hàm cung là Q=0.5P-25.
yêu cầu:
1. giá và sản lượng cân bằng là bao nhiêu?
2. xác định thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất tại trạng thái cân bằng của thị trường.
3. xác định hệ số co dãn cầu theo giá tại trạng thái cân bằng và cho biết ý nghĩa của hệ số này.
4. các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm này muốn tăng tổng doanh thu bằng cách tăng giá bán có được không?

(hình ảnh : Đề thi kinh tế vi mô có đáp án )
Một số câu hỏi ôn tập :  đúng sai kinh tế vi mô
1.      Theo mô hình cạnh tranh cơ bản, các hãng tối đa hoá giá trị của hãng.
2.       Hãng chọn được mức yếu tố sản xuất tối đa hoá lợi nhuận khi giá yếu tố sản xuất bằng giá trị của sản phẩm cận biên.
3.      Hãng chọn được mức sản lượng tối đa hoá lợi nhuận khi giá bằng chi         phi cận biên.
4.      Giá trị của sản phẩm cận biên bằng sản phẩm cận biên chia cho mức  lương.
5.      Trong mô hình cạnh tranh doanh thu cận biên nhỏ hơn giá vì tăng sản   lượng dẫn đến giảm giá.
6.      Tất cả các chi phí cố định là chi phí chìm nhưng không phải tất cả các             chi phí chìm đều là chi phí cố định.
7.      Lợi nhuận kế toán luôn luôn nhỏ hơn lợi nhuận kinh tế.
8.      Trong ngành cạnh tranh lợi nhuận kinh tế bằng không đối với bất                kỳ người gia nhập tiềm tàng nào.
9.      Các hãng rời bỏ ngành khi giá giảm xuống thấp hơn mức tối thiểu của        chi phí trung bình.
10.  Một hãng sẽ gia nhập ngành khi giá cao hơn mức tối thiểu của đường        chi phí biến đổi trung bình.
11.  Tô kinh tế là một khoản thanh toán nào đó cho một yếu tố sản xuất thấp hơn       mức cần thiết để giữ đầu vào đó ở việc sử dụng hiện thời của nó.
12.  Đất đai là đầu vào duy nhất có thể đem lại tô kinh tế.
13.  Đường cung dài hạn co dãn hơn đường cung ngắn hạn đối với ngành           nhưng không phải đối với hãng.
14.  Đường cung dài hạn của ngành là tổng của các đường cung của các hãng, bao  gồm cả những hãng gia nhập ở các mức giá cao.
15.  Ngay cả khi đường cung của hãng là dốc lên trong ngắn hạn thì nó có         thể là co dãn hoàn toàn trong dài hạn.
16.  Tổng chi phí, tính đúng, phải bao gồm tất cả các chi phí cơ hội của              hoạt động.
17.  Chi phí cận biên bằng ích lợi cận biên trong một xã hội được điều            hành tốt, do đó về mặt bản chất chúng giống nhau.
18.  Hiệu quả kinh tế đòi hỏi tất cả các hàng hoá phải được sản xuất ở             mức chi phí cận biên tối thiểu.
19.  Sự phân bổ tài nguyên hiệu quả đòi hỏi các giá linh hoạt.
20.  Hệ thống giá cạnh tranh đạt được hiệu quả về vấn đề Như thế nào nhưng              không nhất thiết công bằng về vấn đề Cho ai.
21.  Với những mức giá thấp chúng ta không thể cộng chiều ngang các            đường cung của các hãng để được cung thị trường vì ngay cả trong             ngắn hạn một số hãng vẫn sẽ đóng cửa nếu chúng không bù đắp           được chi phí cố định của mình.
22.  Người bán cạnh tranh hoàn hảo được định nghĩa là người có thể bán        bao nhiêu tuỳ ý ở mức giá thịnh hành trên thị trường.
23.  Bạn có thể tìm ra đường cung ngắn hạn của thị trường bằng việc cộng          chiều ngang các đường cung ngắn hạn của các hãng lại với nhau.
24.  Khi chi phí biến đổi của hãng nhỏ hơn tổng doanh thu thì hãng nên         đóng cửa sản xuất.
25.  Trong xã hội kế hoạch hoá tập trung thì nguyên lý chi phí cận biên          bằng nhau có thể áp dụng cho sự lựa chọn của nhà nước nhưng             không áp dụng được cho sự lựa chọn của người tiêu dùng.
26.  Hãng cạnh tranh nên sản xuất ở điểm chi phí cận biên thấp nhất.
27.  Trong dài hạn đường cung của ngành có thể phản ánh chi phí không           đổi, tăng hoặc giảm.
28.  Nếu có ảnh hưởng hướng ngoại thì có thể có sự khác nhau giữa chi           phí xã hội và chi phí bằng tiền của tư nhân.
29.  Hãng sẽ đóng cửa nếu MU cao hơn MC.
30.  Hiệu quả kinh tế đòi hỏi tất cả các hàng hoá phải sản xuất ở chi phí cận biên thấp nhất.
31.  Có thể có sự phân bổ tài nguyên hiệu quả ngay cả khi P không bằng         MC đối với tất cả các hàng hoá. 
32.  Đường chi phí cận biên nằm ngang gắn với hiệu suất không đổi của          quy mô.
33.  Hãng cạnh tranh hoàn hảo luôn luôn muốn sản xuất ở điểm chi phí              trung bình thấp nhất.
34.  Một số hãng lớn hơn đang thu được lợi nhuận trong khi đó một số                hãng nhỏ hơn đang bị lỗ thì điều đó không phải là một chỉ dẫn tốt về         sức mạnh độc quyền.

35.  Việc gia nhập và rút khỏi tự do không phải là một đặc điểm cơ bản             đối với những điều chỉnh sản lượng ngành theo những thay đổi giá          trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo.
Đề thi kinh tế vi mô có đáp án

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới