Trang

Đề kiểm tra kế toán tài chính 2

Để kiểm tra kế toán tài chính 2 có đáp án , chia tiết dễ hiểu , giúp các bạn kttc hiểu rõ hơn về kế toán , các bạn cần đáp án thì để lại bình luận bằng email nha ^_^
Bài kiểm tra KTTC 2: (CHƯƠNG KẾ TÓAN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ)
A.Số dư đầu tháng của một số tài khoản
TK 155:           1.000 sp M  x 20.000 đ
TK 157:              200 sp N   x 15.000 đ
B.Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1/Tổng hợp tình hình nhập kho sản phẩm:
-Sản phẩm M:  + Từ sản xuất : 3.800 sp, giá thành thực tế: 19.000 đ/sp
                      + Từ hàng bán kỳ trước bị trả lại: 200 sp, giá thành thực tế lúc xuất 20.000 đ/sp, giá bán : 25.000 đ/sp, thuế GTGT 10%, doanh nghiệp đã hoàn lại bằng tiền mặt cho người mua.
-Sản phẩm N:  +Từ sản xuất :9.900 sp, giá thành thực tế: 15.200 đ/sp
                        +Từ hàng gởi bán kỳ trước bị trả lại 100 sp
2/Tổng hợp tình hình xuất kho thành phẩm:
a/Xuất bán cho công ty B 4.000sp M, giá bán 25.000 đ/sp, thuế GTGT 10%, chưa thu tiền.
b/Ký gửi đại lý C  2.000 sp N, giá bán 20.000 đ/sp, thuế GTGT 10%, hoa hồng cho đại lý là 5% trên giá bán.
c/Xuất bán trả chậm 1.000 sp M và 2.000 sp N cho doanh nghiệp D, giá bán trả chậm sp M là 26.000 đ/sp, sp N là 21.000 đ/sp, thuế GTGT cho sp M và sp N là 10%. Doanh nghiệp D đã trả trước 5.000.000 đ bằng tiền mặt.
 Bạn đang xem bài viết "  Để kiểm tra kế toán tài chính 2 "
3/Công ty B đã thanh toán bằng TGNH trong thời hạn được hưởng chiết khấu là 2% trên giá bán.
4/Đại lý C đã nộp tiền bán hàng 2.050 sp N bằng tiền mặt sau khi trừ hoa hồng được hưởng.
5/Doanh nghiệp D báo có một số sản phẩm N sai quy cách, đề nghị giảm giá 500.000 đ, đơn vị đã đồng ý và trừ vào số tiền doanh nghiệp D nợ.
6/Tổng hợp chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

                     (Hình ảnh : Đề kiểm tra kế toán tài chính 2)                                 ĐVT: 1.000 đồng

7/Thu khoản nợ khó đòi đã xử lý bằng tiền mặt 1.000.000 đ
8/Lãi tiền gởi 102.000 đ, lãi tiền vay 900.000 đ, đã nhận giấy báo của ngân hàng
9/Cuối tháng, xác định kết quả của các hoạt động trên

C.Tài liệu bổ sung:
-Giá bán thông thường 1 sp M : 25.000 đ, sp N: 20.000 đ
-Giá thành thành phẩm xuất kho tính theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ
-Giá vốn hàng gởi đi bán xác định tiêu thụ tính theo phương pháp nhập trước, xuất trước.
-Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
-Doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ

D. Yêu cầu: Tính toán, định khoản và lên sơ đồ tài khoản tình hình trên
Đáp án gợi ý :   Đề kiểm tra kế toán tài chính 2
SDĐK :  TK 155M:    20.000.000   (1.000 sp M x 20.000 đ/sp)
               TK 157N:       3.000.000   (   200 sp N  x 15.000 đ/sp)

(1) Nhập kho sp M từ sản xuất
Nợ TK 155M              72.200.000 (3.800 spM  x 19.000 đ/sp)
   Có TK 154               72.200.000

(2) Nhập kho sp M từ hàng bán kỳ trước bị trả lại
Nợ TK 155M              4.000.000  (200 spM  x 20.000 đ/sp)
   Có TK 632               4.000.000

(3) Trả lại tiền cho người mua (khi họ trả lại 200 sp M)
Nợ TK 531                  5.000.000  (200 spM x 25.000 đ/sp)
Nợ TK 3331                   500.000
   Có TK 111               5.500.000

(4) Nhập kho sản phẩm N từ sản xuất
Nợ TK 155N               150.480.000  (9.900 spN x 15.200 đ/sp)
   Có TK 154               150.480.000

(5) Nhập kho sp N từ hàng gởi đi bán kỳ trước bị trả lại
Nợ TK 155N               1.500.000  (100 spN x 15.000 đ/sp)
   Có TK 157               1.500.000
......... Để nhận đầy đủ đáp án đề kiểm tra kế toán tài chính 2  , các bạn vui lòng để lại email

10 comments

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới