Trang

Hướng dẫn sử dụng kbhxh Phần 1

Hướng dẫn sử dụng kbhxh Phần 1
Phần mềm kê khai BHXH điện tử KBHXH là công cụ giúp Doanh nghiệp thực hiện quy trình kê khai BHXH. KBHXH giúp Doanh nghiệp dễ dàng lập và quản lý các bộ hồ sơ theo nghiệp vụ BHXH. Thông qua KBHXH, Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ BHXH qua mạng Internet tới cơ quan BHXH quản lý thông qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc kết xuất bộ hồ sơ điện tử thành bộ hồ sơ giấy để nộp trực tiếp.

II. Hướng dẫn sử dụng phần mềm kê khai KBHXH phần 1


1. Nhập thông tin Doanh nghiệp

Sau khi tải và chạy file KBHXH.exe, tại màn hình Desktop máy tính của bạn sẽ xuất hiện biểu tượng của chương trình phần mềm kê khai BHXH điện tử KBHXH như sau:

Bạn kích đúp chuột vào biểu tượng trên để chạy chương trình. Màn hình đăng nhập hiển thị như sau:Bạn nhập mã số thuế và Đơn vị của Doanh nghiệp mình. Đơn vị là do cơ quan BHXH cấp cho Doanh nghiệp. Sau đó, bạn nhấn nút Truy nhập.


Chương trình sẽ hiện ra màn hình thông tin của Doanh nghiệp khai BHXH như sauBạn nhập đầy đủ các thông tin theo các tiêu chí trên màn hình để sử dụng chương trình.

Lưu ý: Các thông tin đăng ký này sẽ được chương trình đưa vào các tiêu chí trong bộ hồ sơ vậy bạn cần phải nhập chính xác.

2. Quản lý lao động

Phân hệ Quản lý lao động thực hiện chức năng quản lý các thông tin về người lao động bao gồm: Thông tin cá nhân, Phòng ban, chức vụ tại công ty, Thông tin tham gia đóng BHXH,

Diễn giải quá trình tham gia đóng BHXH tại các nơi làm việc trước và Quá trình tham gia

BHXH tại công ty.
2.1 Danh mục đơn vị/ phòng ban

Để nhập thông tin về Phòng ban, thực hiện như sau:

- Tại Menu chương trình, chọn mục Quản lý lao động > Danh mục Đơn vị/phòng ban.
- Màn hình hiển thị như sau:- Bạn nhập Mã phòng, Tên phòng, Ghi chú vào các cột tương ứng. Sau đó chọn nút Ghi để ghi lại các thông tin vừa nhập.
No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới