Trang

Mở quán net đóng các loại thuế gì ?

Mở quán net đóng các loại thuế gì?  Có các loại thuế mà chúng ta phải đóng cho nhà nước ( Thuế môn bài và thuế khoán cho quán net) quán cà phê, karaoke, tạp hoá đóng các loại thuế gì ?
A. Thuế môn bài: Đóng thêm năm và căn cứ thời gian trong giấy phép đăng ký kinh doanh.
**Thuế môn bài cho hộ kinh doanh cá thể

** Thuế môn bài cho hộ kinh doanh 

- Thời gian nộp thuế Môn bài: 

Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức thuế Môn bài cả năm. Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay tháng đầu của năm dương lịch; cơ sở mới ra kinh doanh nộp thuế Môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế."
Bài viết : "Mở quán net đóng các loại thuế gì ? "
Về thời gian nộp thuế môn bài, Khoản 2 Điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:

"2. Khai thuế môn bài là loại khai thuế để nộp cho hàng năm được thực hiện như sau:

- Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp."

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


B. Thuế khoán: Bao gồm thuế Giá trị gia tăng(GTGT) và thuế Thu nhập cá nhân(TNCN).

Thuế Thu nhập cá nhân cũng dựa vào mức doanh thu hàng tháng của quán net mà có những mức tính cụ thể.

- Đối với Thuế Giá trị gia tăng (VAT): Căn cứ vào Luật Thuế Giá trị gia tăng thì tùy theo mặt hàng mà hộ kinh doanh của bạn kinh doanh để áp mức thuế suất phù hợp, với mức thuế suất là 0% (mặt hàng không chịu thuế VAT), 5% và tối đa là 10%.

VAT = Doanh thu hàng tháng x Tỷ lệ Giá trị gia tăng/doanh thu (quy định theo khu vực địa lý và loại hàng hóa, dịch vụ) x Thuế suất VAT.

- Đối với Thuế Thu nhập cá nhân:  Căn cứ vào Luật Thuế Thu nhập cá nhân thì hộ kinh doanh có thể nộp thuế theo một trong hai phương thức: mức thuế khoán ổn định 6 tháng hoặc mức thuế tính trực tiếp trên cơ sở kê khai thu nhập hằng tháng, hằng quý.

Đối với cá nhân, hộ cá thể kinh doanh nếu không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ thì cơ quan thuế sẽ đề nghị áp dụng theo phương pháp thuế khoán. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc xác định mức thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Công văn 15908/BTC-TCT ngày 26 tháng 12 năm 2008.

Cách tính Thuế TNCN như sau:

Thu nhập chịu thuế =  Doanh thu ấn định trong kỳ tính thuế x Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định. 

Bài viết : "Mở quán net đóng các loại thuế gì ? " , Nếu có thắc mắc bạn có thể để lại bình luận nhé.

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới