Trang

Cách hạch toán hàng gửi đi - nhận gia công

Cách hạch toán hàng gửi đi - nhận gia công mới nhất . đơn giản dễ hiểu theo thông tư 200 và quyết định 48 .
Xuất hàng gửi đi gia công hạch toán như thế nào TT 200 QD 48 ? Nhận hàng gia công hạch toán như thế nào TT 200 QD 48 ?

 ( Hình ảnh : Cách hạch toán hàng gửi đi - nhận gia công )
2. Hướng dẫn Cách hạch toán hàng gia công theo Quyết định 48
- Hướng dẫn Cách hạch toán hàng nhận công (Bên ĐV nhận gia công):

- Hướng dẫn  Hàng hoá nhận gia công cho các DN khác ghi đơn vào Tài khoản 002 “Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công”,
 p/s: Các tài khoản ngoại bảng các bạn có thể xem thêm tại : taikhoanketoan.com
- Hướng dẫn Khi nhận hàng để gia công
Nợ TK 002: Vật tư hàng hóa nhận gia công, giữ hộ

- Hướng dẫn  Khi xuất kho hàng để gia công, chế biến hoặc trả lại đơn vị giao hàng gia công
Có TK0002: Vật tư hàng hóa nhận gia công, giữ hộ

- Khi xác định doanh thu từ số tiền gia công thực tế được hưởng
Nợ TK 111,112,131: Số tiền thu được
           Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
           Có TK 3331:Thuế GTGT phải nộp (Nếu có)
- Hướng dẫn cách hạch toán hàng xuất đi gia công (Bên cho thuê gia công):

- Hướng dẫn Khi xuất kho hàng hoá đưa đi gia công, chế biến:
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang
         Có các TK 152, 156.

- Hướng dẫn Chi phí gia công, chế biến hàng hoá:
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
     Có các TK 111, 112, 331,. . .

- Hướng dẫn Khi gia công xong nhập lại kho hàng hoá:
Nợ TK 152, 156
     Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang.
Cách hạch toán hàng gửi đi - nhận gia công mới nhất . đơn giản dễ hiểu theo thông tư 200 và quyết định 48 .

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới