Trang

Đề kiểm tra kinh tế vi mô có đáp án

Đề kiểm tra kinh tế vi mô có đáp án 
Phần I: Chọn câu trả lời đúng, vẽ đồ thị và giải thích.
Câu 1: Chi phí cơ hội
 1. là chi phí cơ hội đã bị bỏ qua khi tiến hành lựa chọn kinh tế
 2. là chi phí cơ hội tốt nhất đã bị bỏ qua khi tiến hành lựa chọn kinh tế
 3. là giá trị của cơ hội tốt nhất đã bị bỏ qua khi tiến hành lựa chọn kinh tế
 4. là giá trị của tất cả các cơ hội đã bị bỏ qua khi tiến hành lựa chọn kinh tế
Câu 2: Kinh tế vi mô sử dụng phương pháp so sánh tĩnh
 1. để kết quả nghiên cứu chính xác hơn
 2. vì các nhân tố khác không quan trọng
 3. để đơn giản hóa mô hình nghiên cứu
 4. để tìm ra các biến số phụ thuộc lẫn nhau
Câu 3: Chính phủ quy định mức tiền lương tối thiểu:
 1. làm tăng thất nghiệp
 2. làm giảm thất nghiệp
 3. cao hơn tiền lương cân bằng trên thị trường lao động
 4. cả a và c đúng Đề kiểm tra kinh tế vi mô có đáp án 
Câu 4:  Sắp xếp thứ tự các mặt hàng sau theo mức độ tăng dần của co giãn cầu theo giá
xe hơi, xi măng, thịt lợn, muối ăn
 1. muối ăn, xi măng, thịt lợn, xe hơi
 2. xi măng, muối ăn, thịt lợn, xe hơi
 3. thịt lơn, muối ăn, xi măng, xe hơi
 4. xe hơi, muối ăn, xi măng, thịt lợn
Câu 5: Thu nhập của người tiêu dung tăng sẽ làm
 1. thay đổi cầu và gây ra sự di chuyển cầu
 2. tăng cầu về tất cả các hàng hóa
 3. giảm cầu đối với hàng hóa thiết yếu
 4. giảm cầu đối với hàng hóa thứ cấp
Câu 6: Người tiêu dung sẽ mua hàng hóa tại điểm
 1. nằm trên đường bang quan xa gốc tọa độ nhất
 2. nằm trên đường bang quan gần gốc tọa độ nhất vì thu nhập hữu hạn
 3. tiếp điểm của đường bang quan và đường ngân sách
 4. không câu nào đúng
Câu 7: Bản đồ các đường bàng quan là tập hợp các đường bang quan có
 1. cùng mức tổng lợi ích
 2. đường bang quan gần gốc tọa độ hơn mang lại lợi ích lớn hơn
 3. đường bang quan càng xa gốc tọa độ mang lại lợi ích càng lớn hơn
 4. không câu nào đúng
Câu 8: Khi năng suất cận biên còn lớn hơn năng suất bình quân thì:
 1. tổng sản phẩm tiếp tục giảm
 2. tổng sản phẩm tiếp tục tăng
 3. tổng sản phẩm không đổi
 4. không câu nào đúng
Câu 9: Trong kinh tế vi mô, sản xuất trong ngắn hạn được hiểu là:
 1. thời gian sản xuất dưới 1 năm
 2. thời gian sản xuất trong đó tất cả các yếu tố đầu vào cố định
 3. thời gian sản xuất trong đó ít nhất một yếu tố đầu vào cố định
 4. thời gian sản xuất trong đó ít nhât 1 yếu tố đầu vào thay đổi
Câu 10: Đường chi phí biến đổi trung bình sẽ dịch chuyển lên trên nếu
 1. chi phí cố định tăng lên
 2. công nghệ hiện đại hơn
 3. giá của đầu vào biến đổi giảm
 4. giá sản phẩm đầu ra tăng
 5. không câu nào đúng Đề kiểm tra kinh tế vi mô có đáp án 
Câu 11: Nhà độc quyền đối diện với đường cầu dốc xuống, doanh thu cận biên không bao giờ lớn hơn giá vì
 1. người sản xuất sản phẩm thay thế duy trì giá thấp
 2. nhà độc quyền phải giảm giá để bán thêm sản phẩm trong bất kì giai đoạn nào
 3. nhà độc quyền sẽ là một tập đoàn lớn hơn với chi phí cố định cao hơn
 4. nhà độc quyền phải chấp nhận doanh thu cận biên vì nó được suy ra từ đường cầu thị trường
 5. nhà độc quyền có chi phí cận biên tương đối thấp so với các hang cạnh tranh
Câu 12: Giả sử một nhà độc quyền có thể bán 5 đơn vị sản phẩm một ngày với mức giá 3$/đơn vị, và 6 đơn vị sản phẩm một ngày với giá 2.5$. doanh thu cận biên của đơn vị sản phẩm thứ 6 là
 1. 2.5$
 2. 3$
 3. 0$
 4. 50cent
 5. Không chắc chắn, vì không đủ thông tin để tính toán doanh thu cận biên
Phần II. Bài tập
Câu 13: Đường cung và cầu của sản phẩm X được thể hiện bởi các phương trình sau:
PS= 0,25Q + 10 và PD= -0,25Q + 60
 1. vẽ hai đường cung, cầu lên cùng một đồ thị và xác định trang thái cân bằng.
 2. khi chính phủ đánh thuế 10$/sp thì giá và sản lượng cân bang là bao nhiêu?
Câu 14: Một hang sản xuất độc quyền gặp đường cầu Q=120 – 4P
Chi phí biến đổi trung bình AVC = 3Q + 8
Chi phí cố định là 55.

 1. giá và sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của hang là bao nhiêu? Tính lợi nhuận tối đa hóa đó?
 2. Xác định hệ số co giãn của đường cầu và sức mạnh độc quyền tại điểm tối đa hóa lợi nhuận?
  Bạn đang đọc " Đề kiểm tra kinh tế vi mô có đáp án " - Nếu muốn tải File Đáp án vui lòng để lại email

45 comments

 1. tienhuynh2301.gpa@gmail.com

  ReplyDelete
 2. thachthaonguyengreet@gmail.com cảm ơn ạ

  ReplyDelete
 3. Cho xin dap an ạ. Cảm ơn

  ReplyDelete
 4. cho e xin đáp án đề này vs ạ

  ReplyDelete
 5. Nguyễn Thảo Vân11 December 2019 at 07:06

  thaouyen2808@gmail.com

  ReplyDelete
 6. Em không vào được file

  ReplyDelete
 7. Cho e xin đáp án chi tiết với ạ

  ReplyDelete
 8. nguyenngocmaiA1KA@gmail.com

  ReplyDelete
 9. cho mình xin đáp án với

  ReplyDelete
 10. Tle827368@gmail.com

  ReplyDelete
 11. Nguyenngocnhatmy@gmail.com

  ReplyDelete
 12. Nguyenngocnhatmy@gmail.com

  ReplyDelete

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới