Trang

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2017

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2017 2018 Nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2015 được thuận lợi, dễ dàng, Phòng TT-HT thuộc Cục Thuế tỉnh An Giang hệ thống và hướng dẫn một số nội dung cần quan tâm sau
+ Văn bản pháp quy hiện hành về thuế TNCN
+ Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN
+ Trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN & không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN
+ Cách tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công
+ Các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN
+ Thủ tục và hồ sơ quyết toán thuế TNCN phải nộp
+ Hoàn thuế TNCN Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2017 
2018 
Văn bản pháp quy hiện hành 
  • Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân.
  • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
  • Thông tư 92/2015/TT-BTC về việc Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân

    Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2017 2018 

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới