Trang

Một số lưu ý về Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016

Một số lưu ý về Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 , tổng hợp các văn bản pháp lý cần thiết khi làm quyết toán thuế TNCN 2016 nha.
1. Căn cứ pháp lý

Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015 sẽ căn cứ vào các văn bản sau:

(i) Luật thuế thu nhập cá nhân 2007

(ii) Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012

(iii) Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

(iv) Nghị định 65/2013/NĐ-CP

(v) Nghị định 91/2014/NĐ-CP

(vi) Nghị định 12/2015/NĐ-CP

(vii) Thông tư 111/2013/TT-BTC

(viii) Thông tư 119/2014/TT-BTC

(ix) Thông tư 128/2014/TT-BTC

(x) Thông tư 151/2014/TT-BTC

(xi) Luật quản lý thuế 2006

(xii) Luật quản lý thuế sửa đổi 2012

(xiii) Nghị định 83/2013/NĐ-CP

(xiv) Thông tư 156/2013/TT-BTC

(xv) Thông tư 26/2015/TT-BTC

(xvi) Thông tư 80/2012/TT-BTC

(xvii) Các văn bản hướng dẫn khác của Bộ Tài chính

(xviii) Quyết định 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011

(xix) Công văn 3228/TCT-KK ngày 12/8/2014

(xx) Quyết định 329/QĐ-TCTngày 27/3/2014

(xxi) Các văn bản hướng dẫn khác của Tổng cục Thuế

(xxii) Các văn bản hướng dẫn khác của Cục Thuế
Bài viết " Một số lưu ý về Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 "

2. Văn bản hướng dẫn việc Quyết toán thuế 2015

Thường thì mỗi năm Tổng cục Thuế hoặc/và Cục Thuế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương sẽ ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

3. Tham khảo văn bản

Bạn đọc có thể tham khảo qua Công văn 7850/CT-TNCN ngày 02/3/2015 hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2014 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành để thực hiện tốt việc Quyết toán thuế cho năm nay.
Một số lưu ý về Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016
Nguồn Thư viện pháp luật

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới