Trang

Thủ tục đăng ký tham gia BHXH - BHYT - BHTN năm 2016

Thủ tục đăng ký tham gia BHXH - BHYT - BHTN năm 2016

( hình ảnh : Thủ tục đăng ký tham gia BHXH - BHYT - BHTN năm 2016 2017 2018 2019)
3. Nơi nộp hồ sơ  BHXH - BHYT - BHTN:
- Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH hoặc nộp qua mạng. (Liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm Quận, Huyện để biết chi tiết về việc tiếp nhận hồ sơ)
 
Chú ý: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. DN phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.
 
II. Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng:

- Khi có sự thay đổi về số lượng lao động (tăng giảm) hoặc thay đổi mức lương đóng, các bạn làm hồ sơ như sau: thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội

1.1. Người lao động:
- Tờ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK1-TS (Mẫu giống ở phần 1 bên trên)
Bài viết " Thủ tục đăng ký tham gia BHXH - BHYT - BHTN năm 2016 "
1.2. Đơn vị sử dụng lao động:
- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS) (Mẫu bên trên phần 1)

+. Trường hợp thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị:
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

III. Hồ sơ cấp lại sổ BHXH, Thẻ BHYT và điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, Thẻ BHYT:

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
- Sổ BHXH đã cấp.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
- Sổ BHXH;
- Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03) theo QĐ 959/QĐ-BHXH.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
- Sổ BHXH;
- Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh (Mục I Phụ lục 03). theo QĐ 959/QĐ-BHXH.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Cấp lại, đổi thẻ BHYT
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);
- Thẻ BHYT (trường hợp hỏng hoặc thay đổi thông tin);
- Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ cấp lại, đổi thẻ BHYT (Mục II, III Phụ lục 03 đối với trường hợp thay đổi thông tin).theo QĐ 959/QĐ-BHXH.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

IV. Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN:

- Hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng theo phương thức đóng của đơn vị, đơn vị trích từ tiền lương của người lao động theo mức quy định để chuyển đóng vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.
(Phương thức đóng các bạn click vào chữ: Quy định về BHXH, BHYT, BHTN bên trên đầu bài viết nhé)
Thủ tục đăng ký tham gia BHXH - BHYT - BHTN năm 2016
*** Có thể bạn quan tâm : Phiếu Chi TT 200
Công ty        Mẫu số: 02-TT
        (Ban hành theoTT số 200/2014/TT-BTC
                 
      Mã số thuế:            ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)
       
                                                                                                                                                           
                        PHIẾU CHI              
                        Ngày      tháng      năm 2014              
                                                                                                                                                           
                                                                                                        Quyển số:                        
                                                                                                          Số:    
                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                Nợ
           
Họ tên người nhận tiền:    
                                                                                                                       
Địa chỉ:      
   
                                                                                                                                                           
Lý do chi:  
                                                                                                                                                           
Số tiền:         Viết bằng chữ:                                                                                  
       
                                                                         
                                                                                                                                                           
Kèm theo: .............................................. Chứng từ gốc:                                                                                
                                                             
                                                                                                                                                           
                                                                                                      Ngày ..... tháng ..... năm ........
                                                                                                                                                           
      Giám đốc     Kế toán trưởng     Người nhận tiền   Người lập phiếu       Thủ quỹ    
      (Ký, họ tên, đóng dấu)     (Ký, họ tên)     (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên)       (Ký, họ tên)    
                                                                                                                                                           
                                   
                                                                                                                                                           
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):                                                                                                  
                                                                                                   
                                                                                                                                                           
      + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):                                                                                        
                                                                                               
                                                                                                                                                           
      + Số tiền quy đổi:                                                                                                                          
                                                                                                                                 
                                                                                                                               
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới