Trang

File bài giảng thông tư 200/2014/TT – BTC

File bài giảng thông tư 200/2014/TT – BTC, tải bài giảng thông tư 200 hoàn toàn miễm phí, BTC đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT – BTC về việc Hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp thay thế Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành tại QĐ số 15/2006/QĐ – BTC năm 2006. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.
- Thông tư số 200/2014/TT-BTC cởi mở hơn so với Quyết định 15, mang tính chất hướng dẫn nhiều, coi trọng BẢN CHẤT HƠN HÌNH THỨC.
- Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế toàn bộ Quyết định 15, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 và áp dụng cho việc lập và trình bày BCTC từ năm 2015 trở đi;

Thay đổi về bản chất một số điểm chính trong thông tư 200 như sau:

- Thay đổi hình thức ghi sổ Kế toán

- Phân biệt rõ mục đích Hạch toán Kế toán và mục đích Thuế

- Thuyết minh BCTC bao gồm cả nội dung và đối tượng.

- Việc ghi nhận giao dịch/nghiệp vụ theo hướng sẽ được tuân thủ cao nhất chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

- Qui định về hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ Kế toán có sự linh hoạt

- Các vấn đề liên quan đến BCTC hợp nhất ...
và một số vấn đề khác đã được cập nhật trong file bài giảng thông tư 200

File bài giảng Thông tư 200 và mẫu sổ sách:


No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới