Trang

Lỗi không mở được MISA 2015


Lỗi không mở được MISA  2015 ( MISASME.NET 2015) do thiếu .Net Framwork 4.0 Bước 1: Cài đặt lại file Net Framwork 4.0  trong thư mục ISSetpuppreequisties, vào thư mục này sau đó các bạn tiến hành cài đặt .Net Framwork 4.0  cho MISA 2015 , chọn thư mục microsoft Net Framwork
- Sau đó chạy dotNetFx40 Fullx86 x64 ( các bạn cứ mở lên và đợi tí , tick vào ô chấp nhận và cứ nhấn nút next next sau đó kết thúc và khởi động lại máy

- sau đó các bạn đã vào được MISA 2015 theo thông tư 200 rồi
Cách 2:  không cài đặt được .Net Framwork 4.0  trong MISA 2015
đầu tiên các bạn vào

a: Click vào Start> Run .
 b : Gõ cmd và nhấn Enter. Hãy chạy lệnh sau trong cửa sổ mở ra. net stop wuauserv
c : Click vào Start> Run gõ% windir % và báo chí Enter.
d : Trong thư mục mở ra, đổi tên thư mục SoftwareDistribution để SDold .
 e: Click vào Start> Run gõ cmd và nhấn Enter.
Hãy chạy lệnh sau trong cửa sổ mở ra. net start wuauserv
 Nếu các bạn khó hiểu thì đọc đoạn tiếng anh sau đây của microsoft hỗ trợ .net 4.0 không mở misa được
a: Click Start > Run.
b: Type cmd and press Enter.
Please run the following command in the opened window.
net stop WuAuServ
c: Click Start > Run Type %windir% and press Enter.
d: In the opened folder, rename the folder SoftwareDistribution to SDold.
e: Click Start> Run type cmd and press Enter.
Please run the following command in the opened window.
net start WuAuServa

Các bạn cứ để lại bình luận khi bị lỗi nhé Lỗi không mở được MISA  2015

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới