Trang

Đề thi nguyên lý kế toán có đáp án

Đề thi nguyên lý kế toán có đáp án , các bạn sinh viên notes lại để lấy kinh nghiệm và kỹ năng đi thi môn nlkt nhé , Chúc các bạn có một kỳ thi tốt . Bạn nào cần đáp án thì để lại email hoặc xem bình luận giải đề thi nlkt của Ad bên dưới khung bình luận nhé.
Câu 1: (2 đim) Mt doanh nghip trong k tài liu kế toán như sau:
1. Mua một lô nguyên vật liệu X có giá thanh toán 193.600.000 đồng trong đó thuế suất thuế GTGT 10%, doanh nghiệp chưa trả tiền cho người bán. Chi phí vận chuyển lô nguyên vật liệu X về nhập kho chi bằng tiền gửi ngân hàng có giá chưa thuế 5.200.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 10%.
2. Nhập khẩu một ô tô vận tải, giá nhập khẩu 480.000.000 đồng, thuế suất thuế nhập khẩu 70%, thuế suất thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển chưa thuế 30.000.000 đồng, thuế suất thuế GTGT 5%.
Yêu cầu: Tính giá thực tế của nguyên vật liệu X nhập kho và giá thực tế của ô tô vận tải trong 2 trường hợp:
1. Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
2. Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Câu 2: (8 đim) Có tài liu kế toán tại doanh nghip Thành Đạt như sau: (ĐVT 1.000 đồng)
I. S ca các tài khon vào ngày 01/01/2010 như sau:
Tin mt                                           2.500.000
Hao mòn TSCĐ hữu hình                         235.000
Tin gửi ngân hàng                            2.150.000
Vay ngn hn                                            750.000
Phi thu của khách hàng                      500.000
Trong đó phi thu của khách hàng A: 500.000
Phi tr cho ngưi bán                              950.000
Tạmứng                                             35.000
Phi tr ngưi lao đng                             500.000
Nguyên vt liu                                     450.000
Ngun vn kinh doanh                          4.800.000
Thaình pháøm                                  150.000
Quỹ khen thưng, phúc li                       350.000
Hàng hóa                                              600.000
Lợi nhun sau thuế chưa phân phi       1.150.000
TSCĐ hữu hình                                   2.500.000
Quỹ dự phòng tài chính                            150.000

Bạn đang xem bài viết : Đề thi nguyên lý kế toán có đáp án 
II. Trong tháng 01/2010 các nghip vkinh tế phát sinh như sau:
1. Doanh nghiệp mua một lô nguyên vật liệu có giá mua chưa thuế 150.000, thuế GTGT10%. Hàng đã kiểm nhận nhập kho đủ. Chưa thanh toán tiền cho người bán. Chi phí bốc dỡ trả bằng tiền mặt 2.000.
2. Doanh nghiệp trả bớt nợ vay ngắn hạn bằng TGNH là 100.000.
3. Doanh nghiệp rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt 700.000 để chuẩn bị trả lương .
4. Doanh nghiệp nhận góp vốn liên doanh dài hạn của công ty X 1 TSCĐ hữu hình có trị giá góp vốn là 200.000.
5. Doanh nghiệp trả hết nợ cho người bán tháng trước bằng TGNH.
6. Mua một TSCĐ hữu hình có giá thanh toán là 275.000, trong đó thuế GTGT 10%, doanh nghiệp đã thanh toán 50% bằng TGNH còn lại nợ người bán. Chi phí lắp đặt, chạy thử chi bằng tiền mặt 5.000.
7. Khách hàng trả nợ tháng trước bằng tiền mặt 200.000, bằng TGNH 100.000. Doanh nghiệp đã nhận được giấy báo Có của ngân hàng.
8. Doanh nghiệp góp vốn liên doanh dài hạn với công ty K bao gồm một TSCĐ hữu hình trị giá góp vốn 50.000, tiền mặt 50.000.
9. Doanh nghiệp mua một lô công cụ dụng cụ giá thanh toán 143.000 trong đó thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển 1.000, hàng đã kiểm nhận nhập kho đủ. Tất cả đã thanh toán bằng tiền mặt.
10. Trả hết nợ lương tháng trước cho người lao động bằng tiền mặt.
11. Khách hàng B ứng trước 15.000 để tháng sau mua hàng, Doanh nghiệp đã nhận được giấy báo của ngân hàng.
12. Được Nhà nước cấp vốn kinh doanh bằng TGNH 100.000.
13. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ cho người bán 80.000.
14. Mua một TSCĐ hữu hình bằng vốn vay dài hạn giá mua chưa thuế 220.000, thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 2.000.
15. Góp vốn liên doanh dài hạn với Công ty H bằng hàng hóa trị giá 120.000.
16. Lấy lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bổ sung nguồn vốn kinh doanh 50.000 và lập quỹ đầu tư phát triển 20.000.
17. Tạm ứng cho nhân viên đi công tác bằng tiền mặt 15.000
18. Doanh nghiệp xuất kho thành phẩm gửi đi bán 10.000.
19. Doanh nghiệp mua một lô nguyên vật liệu giá mua chưa thuế 50.000, thuế GTGT 10%. Doanh nghiệp đã thanh toán bằng TGNH, cuối tháng số nguyên vật liệu này vẫn chưa về nhập kho.
20. Doanh nghiệp đã chi thưởng cho cán bộ công nhân viên từ quỹ khen thưởng bằng tiền mặt là 50.000.
Yêu cầu:
1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (4 điểm)
2. Phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, rút ra số dư cuối kỳ của tất cả các tài khoản. (3 điểm)
3. Lập bảng cân đối tài khoản ngày 31/ 01/2010. (1 điểm)
(Cho biết: Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
Bài viết : " Đề thi nguyên lý kế toán có đáp án "

45 comments

 1. Cho em xin đáp án nha ad khanhvan1015@gmail.com

  ReplyDelete
 2. cho m xin đáp án với

  ReplyDelete
 3. Cho e xin đáp án với ạ

  ReplyDelete
 4. phamthikimoanh25022000@gmail.com

  ReplyDelete
 5. em xin đáp án với ad ạ :3

  ReplyDelete
 6. duonghuyen14200@gmail.com add gửi đáp án cho m với ạ

  ReplyDelete
 7. Cho mình xin đáp án về email: tuyetpham.had@gmail.com

  ReplyDelete
 8. mangmocsaumua28102000@gmail.com
  Cho e xin đáp án với ạ

  ReplyDelete
 9. Cho em hỏi đáp án đề thi

  ReplyDelete
 10. daotuongvi0706@gmail.com

  ReplyDelete
 11. em xin đáp án ạ hongnt.edutalk@gmail.com

  ReplyDelete
 12. em xin đáp án ạ hongnt.edutalk@gmail.com

  ReplyDelete
 13. Cho em xin đáp án với ạ, đây là mail của em thuthao0672001@gmail.com. Em cam ơn ạ

  ReplyDelete
 14. Phanthianhtho2001@gmail.com
  Cho em xin đáp án ạ

  ReplyDelete
 15. mnxn1995@gmail.com cho e xin đáp án ạ

  ReplyDelete
 16. Cho xin đáp án với ạ

  ReplyDelete
 17. ad cho em xin đáp án với ạ. em cảm ơn ạ
  Gmail: thuytran071199@gmail.com

  ReplyDelete
 18. lhie8807@gmail.com cho mình xin đáp án với ad ơi

  ReplyDelete
 19. cho mình xin đáp an với ạ

  ReplyDelete
 20. Cho e xin đáp án với ạ

  ReplyDelete
 21. em muốn xem đáp án bài 2 ạ

  ReplyDelete
 22. Cho em xin đáp án vào mail letiendo2001lbvy@gmail.com ạ

  ReplyDelete
 23. Đề ra hay ngắn gọn đầy đủ.Xin Anh Chị cho em xin đáp án vói, cảm ơn nhiều

  ReplyDelete
 24. lethingoclinh301016@gmail.com

  ReplyDelete
 25. bạn ơi cho mình xin đáp án với ạ!

  ReplyDelete
 26. bạn ơi cho mình xin đáp án với ạ!

  ReplyDelete
 27. Ad cho mình đáp án với ạ
  Lanhuonghoang68@gmail.com

  ReplyDelete
 28. Ad cho mình đáp án với ạ
  Lanhuonghoang68@gmail.com

  ReplyDelete

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới