Trang

Kinh nghiệm về thanh tra thuế 2016 2017 2018 2019 2020

Kinh nghiệm về thanh tra thuế 2016 2017 2018 2019 2020
Chia sẻ các bạn một số kỹ năng quan trong trong việc thanh tra thuế 2015 nhé
Đầu tiên:
- Mở máy tính lên và  In toàn bộ cáo báo cáo thuế mà mình đã nộp online ( Sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp )
- nếu công ty xuất khẩu nên phải làm thêm bảng kê xuất khẩu giống phu luc 03 trước đây mình thường làm
- Sổ sách kế toán thì phân ra như sau:
- sổ NKC, tùy DN theo sổ sách nào.
- sổ cái tk, sổ chi tiết, sổ chi tiết phải thu, phải trả.
- kho: phiếu nk, xk, bảng tổng hợp nxt.
- giá thành: bảng tính giá thành
- chứng từ kế toán: phiếu thu, chi và phiếu hạch toán kèm chứng từ đi kèm.
- tscd: phải lập riêng 1 file để thuế dễ dàng ktra gồm photo các chứng từ đi kèm.
- bảng phân bổ 242.
- báo cáo tài chính đã nộp cơ quan thuế.
Tùy theo số liệu thực mà thuế sẽ có những câu hỏi để chúng ta giải trình. Phần này cũng rất quan trọng đấy nhé!

Kinh nghiệm về thanh tra thuế
Ngoài ra các bạn còn chuẩn bị các hồ sơ sau đây khi bị hỏi nhé 
Bảng lương sẽ kiểm tra đầu tiên,vì đó sẽ tính vào chi phí,mình có trốn thuế hay ko là ở chi phí ( File exce ...)
Chưa trích thì không có vấn đề về thuế. Nhưng sẽ có vấn đề vs Cơ quan BHXH
Chuyển giá, chuyển nhượng, chứng minh nguôn gốc USD từ khách hàng, FCT, PIT, chứng từ xuất khẩu ( tờ khai- giấy báo có- hợp đồng- b/l phải match với nhau) các khoản tăng giảm doanh thu tính thuế....Về nguồn gốc usd là mình phải làm theo phu luc 03, mục đích là kiểm tra phải thu về..( tiền tỷ trở lên ).
- Về thu/ chi: toàn bộ hoá đơn và các chứng từ liên quan. Bctc các năm thanh kiểm tra và có thêm năm trước của nội dung kiểm tra. Sổ cái, sổ chi tiết các tk. Biên bản đối chiếu và các giấy tờ khác ( hợp đồng, nghiệm thu, chứng từ thanh toán) liên quan đến tk phải thu/ phải trả. Tscđ: bảng tổng hợp ts và hoá đơn chứng từ kèm theo chứng minh cho ts, bảng đăng ký pp trích khts, bảng trích và phân bổ khấu hao. Tiền lương: hợp đồng lao động, bảng chấm công, bảng thanh toán lương, quyết toán, uỷ quyền quyết toán....nói chung là nhiều, dn thương mại khác, xây dựng khác, sản xuất khác. Mỗi loại hình lại khác nhau....
Kinh nghiệm về thanh tra thuế

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới