Trang

Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất

Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất, từ ngày 01/01/2018, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng theo đúng quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Vì thế, so với năm 2017, việc xây dựng bảng lương năm 2018 cho doanh nghiệp có một số điểm khác biệt. Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất sẽ hướng dẫn các bạn cách xây dựng hệ thống bảng lương mới nhất năm 2018.
Hình ảnh: Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất

 Bạn đang xem bài viết: "Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất"

 A.   Khi xây dựng bảng lương cần tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

1. Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.

2. Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%.

3. Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do công ty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:

a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
c) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

4. Khi xây dựng và áp dụng thang lương, bảng lương phải bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn đối với người lao động, đồng thời phải xây dựng tiêu chuẩn để xếp lương, điều kiện nâng bậc lương.

5. Thang lương, bảng lương phải được định kỳ rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, mặt bằng tiền lương trên thị trường lao động và bảo đảm các quy định của pháp luật lao động.

6. Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phải báo cáo chủ sở hữu cho ý kiến trước khi thực hiện; đối với công ty mẹ - Tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của Tổng công ty hạng đặc biệt đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.

B.    Bộ hồ sơ đăng ký thang bảng lương bao gồm:

1. Hệ thống thang bảng lương
2. Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương
3. Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương
4. Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương
5. Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp (có Phòng lao động yêu cầu, có phòng không yêu cầu)
6. Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chức danh

 C. Quy trình gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp:

1. Quy trình:
- Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.
- Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.
4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động
5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện
6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định
7. Phí, lệ phí: Không có.
Bạn đang xem bài viết: "Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất"

 D.    Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh nghề, công việc trong thang bảng lương:

Chức danh
Trình độ
Kinh nghiệm
Giám đốc
- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng
Có kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty
Phó giám đốc
- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng
Có kỹ năng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty
Trưởng phó các phòng ban
- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng
Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, và có kỹ năng quản lý, điều hành
Giảng viên
- Tốt nghiệp đại học trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng
Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, và có kỹ năng giảng dạy
Nhân viên kinh doanh
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng
Một năm kinh nghiệm chuyên môn, có khả năng giao tiếp tốt
Nhân viên nhân sự
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng
Một năm kinh nghiệm chuyên môn, có khả năng giao tiếp tốt
Nhân viên kế toán
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng
Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, thành thạo phần mềm kế toán
Nhân viên phục vụ (Tạp vụ)
Không yêu cầu
Có sức khỏe tốt
................., ngày ...... tháng ...... năm ........
Giám đốc Công ty A
(Ký, ghi rõ họ tên)


E. Hệ thống thang lương, bảng lương năm:

BẢNG LƯƠNG 2018
(Dựa trên Điều 7 của Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Nghị định 141/2017/NĐ-CP)
Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng
Vùng
Mức lương (VNĐ)
I
3980000
II
3530000
III
3090000
IV
2760000
Mức lương thấp nhất của người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề
Vùng
Mức lương (VNĐ)
I
4258600
II
3777100
III
3306300
IV
2953200
Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề
Vùng
Mức lương (VNĐ)
I
4471530
II
3965955
III
3471615
IV
3100860
Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề
Vùng
Mức lương (VNĐ)
I
4556702
II
4041497
III
3537741
IV
3159924

Đối với vùng 1 (đơn vị tính: Nghìn đồng)

Chức danh, vị trí công việc
Bậc lương
I
II
III
IV
V
VI
VII
01, Giám đốc 7,000,000 7,350,000 7,717,500 7,524,563 8,508,544
02. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng 6,500,000 6,825,000 7,166,250 6,946,000 7,900,791
03. Nhân viên kế toán, kinh doanh, kỹ thuật 5,500,000 5,775,000 Bậc 1 phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng
04. Nhân viên văn phòng 4,300,000 4,515,000 Bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu 5%

-         Trên tờ khai tham gia BHXH thì mức lương: Ghi theo mức lương trong hợp đồng lao động và phụ cấp nếu có
-         Nhớ là: Làm 2 bộ để đi nộp nhé và phải đóng dấu giáp lai vào giữa các trang.
-         Lưu ý: Ngoài thang bảng lương bên trên, các bạn cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau để nộp cho phòng lao động
Bài viết: "Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất"
 *** Có thể bạn quan tâm: Những lỗi thường gặp khi nộp thuế điện tử:

1. Người nộp thuế (NNT) đăng ký sai thông tin.
2. NNT đăng ký sai địa chỉ email hoặc không còn sử dụng email đã đăng ký hoặc NNT quên mật khẩu đăng nhập sử dụng dịch vụ.
3. Ghi kỳ nộp thuế theo “Quý”
4. Lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” do Mã cơ quan thuế không hợp lệ hoặc Không tìm thấy KBNN.
5. Lỗi “Xử lý chứng từ không thành công tại Ngân hàng” do Tài khoản không đủ số dư.
6. Khi NNT  sử dụng chức năng “Truy vấn sổ thuế” thì hiển thị cảnh báo “NNT chưa có thông tin sổ thuế”.
7. NNT đã “lập Giấy nộp tiền mà Ngân hàng chưa trích nợ tài khoản và không thấy thông báo GNT của Cơ quan Thuế trả về mail NNT đã đăng ký với cơ quan thuế.

*** Từ khóa liên quan: Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất, cách xây dựng thang bảng lương, Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh 

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới