Trang

Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm giá bán, số lượng, thuế suất, thành tiền

Hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm giá bán, số lượng, thuế suất, thành tiền..
Các sai sót cần phải sử dụng HĐ điều chỉnh  giảm xảy ra khi: sai số lượng hàng hoá, đơn giá, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng. điều chỉnh hóa đơn viết sai, ...sai hóa đơn làm ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp hay tiền thuế được khấu trừ, mà hai bên đã kê khai thuế.

Đối với trường hợp tăng thì bạn có thể xem tại đây :
Cách viết HĐ điều chỉnh tăng giá bán, số lượng, thuế suất, thành tiền


Theo điều 20, thông tư 39/2014/TT-BTC
 "Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… "
Hoá đơn điều chỉnh giảm không được ghi số âm (-).

Hướng dẫn cách lập hóa đơn điều chỉnh giảm:
EX: Vào một ngày đẹp trời ,  Cty Bảo An đã mua 12 máy tính của cty Hoàng Anh, đơn giá: 22.000.000đ ( chưa bao gồm thuế VAT), theo HĐ số 0001235.  ký hiệu: AA/13P
-  Biết Cty Bảo An đã thanh toán, lấy hóa đơn và nhận đủ laptop và đã kê khai thuế ( tháng) vào ngày 20/11/2014.
- Vào một ngày mưa rơi ..Ngày 22/12/2014 cty Bảo An phát hiện sai về đơn giá của máy tính trên hóa đơn,  sau khi được kê khai thuế vào ngày 20/11/2014. Giá ghi trong hợp đồng chỉ 20.000.000 ( chưa thuế).

Gợi ý cách xử lý và lập lại hóa đơn điều chỉnh sai sót trong trường hợp này:- Thứ 1  cần xác định ai đã ghi sai hoá đơn ..CtyHoàng Anh đã ghi sai đơn giá, tăng 2.000.000 (chưa thuế)
Bạn đang xem bài viết:" Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm giá bán, số lượng, thuế suất, thành tiền "
- Khắc phục :  Cần phải điều chỉnh giảm đơn giá của máy tính ASUS.
      Trình tự thực hiện như sau:
1. Lập biên bản ghi nhận sai sót hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót giữa 2 công ty.
2. Cty Hoàng Anh lập hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá của máy tính theo mẫu sau:


Sau đó các bạn kê khai thuế hóa đơn điều chỉnh:
Theo CV số: 3430/TCT-KK, ngày 21 tháng 08 năm 2014 của tổng cục thuế:
"Căn cứ quy định nêu trên, đối với hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, giảm thuế theo quy định thì thực hiện kê khai:
- Đối với bên bán hàng thì thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào Bảng kê mẫu 01-1/GTGT và ghi giá trị âm.
- Đối với bên mua thì thực hiện kê khai mẫu 01-2/GTGT và ghi giá trị âm."
-- > Nếu Cty Hoàng Anh kể khai thuế GTGT theo quý thì hóa đơn điều chỉnh giảm đó sẽ kê vào quý 4/2014.
** Các bạn có thể xem thêm các trường hợp viết sai hoá đơn GTGT 

Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm giá bán, số lượng, thuế suất, thành tiền

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới