Trang

Mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp khai thuế cho 2 năm 2016, 2017

Mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp khai thuế cho 2 năm 2016, 2017
Doanh Nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ thì tải mẫu 06 GTGT 2016 2017 , để nộp mẫu 06/GTGT theo thông tư 156/2013/TT-BTC trước  TT219/2013/TT-BTC, TT119/2014/TT-BT Cngày 20/12/2015 để đăng ký khai theo phương pháp khấu trừ thuế nhé.
(Hình ảnh: Mẫu 06/ GTGT)
Đối với trường hợp DN mới thành lập trong năm 2015, đã đăng ký
mẫu 06/GTGT ( đăng ký cho năm 2015,2016) , sang năm 2016 
đăng ký cho 2 năm 2017 2018 nếu doanh thu năm 2016 dưới 1 tỷ.
Tham khảo thêm công văn 1097/TCT-KK ngày 03/03/2015.
Tải mẫu 06 GTGT tại đây :

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới