Trang

hồ sơ lương gồm những gì

Hồ sơ lương bao gồm những gì Một trong các nhân tố cấu thành nên chi phí hoạt động của DN đó là chi phí lương. Liên quan đến chi phí lương sẽ có các vấn đề đi cùng đó là bảo hiểm, thuế TNCN, Như vậy để có một hồ sơ chi phí lương hoàn chỉnh, ngoài các hồ sơ ban đầu như hợp đồng lao động (đính kèm hồ sơ nhân thân, bằng cấp...), thỏa ước lao động, quy chế ... thì hồ sơ lương phải có những báo cáo :
( Hình ảnh: Hồ sơ chi phí lương bao gồm những gì )
(1) Bảng lương
(2) Các bảng tính bảo hiểm
(3) Các hồ sơ khai thuế TNCN
(4) và các chứng từ thanh toán
Với những gì mình từng trải qua, mình thấy rằng chúng ta nên có một bước đệm hoặc một bước chuẩn bị cho các loại hồ sơ này vì có thể lúc chúng ta làm chúng ta có thể nhớ, nhưng khi quyết toán hay các đoàn kiểm tra xem lại chúng ta thường sẽ lúng túng khi giải trình.
Đây là cách mà mình xử lý cho hồ sơ chi phí lương để các bạn tham khảo. Đây là DN có đặc điểm :
(1) nhiều bảng lương do cách tính lương của từng bộ phận khác nhau
(2) nhân viên nhân lương từ các ngân hàng khác nhau (EXB, VCB ...)
(3) BH tính trên lương cơ bản
(4) có sử dụng lao động không chính thức. các lao động này được thanh toán với các dạng (a) lãnh ngay sau mỗi vụ việc, (b) cuối tháng lãnh một lần.
Mình không upload chi tiết hơn nữa. Vì mỗi DN sẽ có cách làm khác nhau cho phù hợp. Các bạn sẽ chọn cách làm như thế nào cho phù hợp với DN của các bạn.

hồ sơ lương bao gồm những gì, hồ sơ chi phí lương 2015 2016 2017 2018
Nguồn NDD Bảo

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới