Trang

Cách Kiểm tra thuế môn bài

Cách Kiểm tra thuế môn bài  , hôm nay mình chia sẻ bài viết " Phương pháp Kiểm tra có hoạch toán thuế môn bài và nộp đầy đủ chưa "
Kiểm tra hoạch toán thuế môn bài:
+ Thông tư 200 (Thay thể QĐ 15):
- Tính số thuế môn bài phải nộp : Nợ TK6425 / Có TK 3338
- Nộp thuế môn bài bằng Tiền mặt: Nợ TK 3338 / Có TK 1111
+ Quyết định 48:
- Tính số thuế môn bài phải nộp : Nợ TK6422 / Có TK 3338
- Nộp thuế môn bài bằng Tiền mặt: Nợ TK 3338 / Có TK 1111
Mức vốn điều lệ để tính thuế thuế môn bài phải nộp:
Mức thuế phải đóng: Kê khai + nộp thuế môn bài
Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế Môn bài cả năm
- Bậc 1: Trên 10 tỷ = 3.000.000
- Bậc 2: Từ 5 tỷ đến 10 tỷ = 2.000.000
- Bậc 3: Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ = 1.500.000
- Bậc 4: Dưới 2 tỷ = 1.000.000
Nếu giấy phép rơi vào 01/01 đến 30/06 thì phải đóng 100% đồng
Nếu giấy phép rơi vào 01/07 đến 31/12 bạn được giảm 50% số tiền phải đóng=01/02
Nghĩa là:
+ Doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 thì phải nộp 100% mức thuế môn bài theo quy định ở bảng trên
+ Doanh nghiệp thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/07 đến ngày 31/12 thì phải nộp 50% mức thuế môn bài
Thuế môn bài cho các chi nhánh:
- Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không có vốn đăng ký: 1.000.000đ
- Các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập: 2.000.000 đ

Nộp thuế môn bài cho chi nhánh:

- Nếu DN có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại trụ sở chính.

- Nếu có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

Thời hạn nộp tờ khai + tiền thuế môn bài:

- Người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động SXKD.

- Người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động SXKD thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày nhận ĐKKD.

Lưu ý:

- Nếu DN đang hoạt động đã kê khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

- Nếu có có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.
Bạn đang xem bài viết " Cách Kiểm tra thuế môn bài "
****** Có thể bạn quan tâm : 
Kinh tế học vi mô: nghiên cứu cách thức mà các hộ gia đình và các DN ra quyết định và tác động lẫn nhau trong thị trường 1 loại HH hoặc DV nào đó.
Kinh tế học vĩ mô: nghiên cứu sự tác động qua lại trong toàn bộ nền kinh tế của 01 quốc gia
KTH thực chứng:  
   Nghiên cứu những lý giải khoa học về cách vận hành của nền kinh tế (khách quan)
VD: Giá gạo tăng lên là do CPSX (tiền công, giá phân bón, thuốc trừ sâu, …) tăng lên


No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới