Trang

Hướng dẫn sửa lỗi khi ô chọn tệp tờ khai không nổi lên hoặc có nổi lên nhưng nhấn vào không được

Hướng dẫn sửa lỗi khi ô chọn tệp tờ khai không nổi lên hoặc có nổi lên nhưng nhấn vào không được đầu tiên các bạn kiểm tra và làm theo các bước sau đây để sửa lỗi nhé:
- Do Thiếu  phần mềm Java 
Nếu bạn chưa cài phần mềm Java, thì  cài đặt Java ở đây:
Chú ý: Trước khi cài đặt nếu trong máy tính đã có JAVA 5 hoặc java 6.. thì xoá đi, và cài lại JAVA phù hợp ở link trên.

- Do chưa chạy quyền Administrator nên Java , IE  không chạy.
JAVA: Nhấn chuột phải vào biểu tượng Internet Explorer chọn Run as Administrator  sau đó chọn  Run, chọn Yes,  chọn OK
IE: Vào ổ C, theo đường dẫn này  C:Program Files (x86)Internet Explorer => Tìm file iexplore.exe -  Run as Administrator 
Hướng dẫn sửa lỗi khi ô chọn tệp tờ khai không nổi lên hoặc có nổi lên nhưng nhấn vào không được

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới