Trang

Hướng dẫn cách tải phần mềm kê khai thuế HTKK 3.3.7 mới nhất

Cách tải phần mềm kê khai thuế HTKK 3.3.7 mới nhất mới nhất. Kê khai thuế qua mạng internet là việc người nộp thuế cần phải làm bao gồm các bước: Lập hồ sơ kê khai thuế trên máy tính của mình và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý bằng mạng internet mà không cần phải gửi qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp hồ sơ bằng giấy cho cơ quan thuế.

+ Phần mềm HTKK 3.3.7 : Nâng cấp các chức năng lập báo cáo tài chính theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC bao gồm các mẫu biểu:
- Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục).
- Bảng cân đối kế toán (áp dụng đối với doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục).
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp.


Lợi ích của việc khai thuế qua mạng
    Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ khai thuế 24/24 giờ trong ngày, 7/7 ngày trong tuần mà không lệ thuộc giờ làm việc hành chính của cơ quan thuế.
    Hồ sơ khai thuế qua mạng có tính pháp lý cao, dễ tổ chức lưu trữ lâu dài, giảm chi phí giấy tờ, in ấn, giảm chi phí thời gian nộp hồ sơ cho người nộp thuế
    Khi thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế, người nộp thuế có thể được cung cấp thêm những tiện ích khác thông qua cổng điện tử của cơ quan thuế. Trong trường hợp bị mất dữ liệu hồ sơ khai thuế , người nộp thuế có thể đề nghị cơ quan thuế hỗ trợ cung cấp ngược lại hồ sơ mà mình đã gửi trước đây.
    Khi nộp hồ sơ khai thuế qua mạng, cơ quan thuế sẽ xử lý cập nhật dữ liệu tự động, tránh được sai sót trong khâu nhập tin, tạo điều kiện cho cơ quan thuế lưu trữ hồ sơ dạng điện tử, tiết kiệm được NSNN trong công tác luân chuyển, lưu trữ hồ sơ.

Mục tiêu của hệ thống kê khai thuế qua mạng:
    Đơn giản hoá thủ tục nộp thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp:
    Giảm chi phí in ấn, không phải đi nộp hồ sơ khai thuế cho CQT
    Có thể ký tờ khai thuế khi đại diện đi vắng (giao quản lý chữ ký số cho người được tin cậy)
    Bước đầu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận giao dịch thương mại điện tử.
    Giảm thiểu tình trạng quá tải tại Cơ quan thuế mỗi khi đến kỳ hạn nộp hồ sơ khai thuế.

CÁC BẠN TẢI PHẦN MỀM HTKK 3.3.7 TẠI ĐÂY:
 TẢI HTKK 3.3.7

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới