Trang

Lỗi misa 2015 error reading setupintialization file

Lỗi misa error reading setupintialization fileLỗi đưndn thư mc có tiếng vicó du:
Các bạn đang bị lỗi không cài đặt được misa 2015 thì xem trường hợp này nha , nó sẽ giúp các bạn khắc phục lỗi này
- Nhn biết: Khi nhn vào file setup báo ngay lỗi sau:
lỗi misa 2015 error reading setupintialization file 
- Nguyên nhân: Do đưng dn thư mục bộ i có chữ tiếng vit, nên phần mềm cài đặt không thực hiện lệnh cài đặt được
- Khc phục: Copy bcài sang thư mục khác không có chữ tiếng vit rồi cài li ( hoặc sẽ đường dẫn thư mục không cần có dấu ).

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới