Mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp khai thuế cho 2 năm 2016, 2017

Mẫu 06/GTGT đăng ký phương pháp khai thuế cho 2 năm 2016, 2017
Doanh Nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ thì tải mẫu 06 GTGT 2016 2017 , để nộp mẫu 06/GTGT theo thông tư 156/2013/TT-BTC trước  TT219/2013/TT-BTC, TT119/2014/TT-BT Cngày 20/12/2015 để đăng ký khai theo phương pháp khấu trừ thuế nhé.
(Hình ảnh: Mẫu 06/ GTGT)
Đối với trường hợp DN mới thành lập trong năm 2015, đã đăng ký
mẫu 06/GTGT ( đăng ký cho năm 2015,2016) , sang năm 2016 
đăng ký cho 2 năm 2017 2018 nếu doanh thu năm 2016 dưới 1 tỷ.
Tham khảo thêm công văn 1097/TCT-KK ngày 03/03/2015.
Tải mẫu 06 GTGT tại đây :

No comments:

Post a comment

 

Đăng ký nhận tin tức kế toán mới

Đăng ký cập nhật tin kế toán Qua Email
Mới Nhất

Thông tin kế toán

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới