Trang

Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh

Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh

Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn GTGT đã phát hành khi thay đổi địa điểm kinh doanh. Chuyển địa điểm kinh doanh nhưng hóa đơn GTGT chưa sử dụng hết thì phải làm thể nào? Rất nhiều bạn kế toán mới ra trường đang gặp khó khăn trong vấn đề này
( Hình ảnh: Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh )
3. Nếu có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, thì Doanh nghiệp phải thực hiện thông báo phát hành mới.

4. Riêng hoá đơn xuất khẩu, nếu có sự thay đổi mẫu hoá đơn nhưng không thay đổi các nội dung bắt buộc thì không phải thực hiện thông báo phát hành mới.

Bạn đang xem bài viết
"Xử lý hóa đơn khi chuyển địa điểm kinh doanh "

*** có thể bạn quan tâm: Đề thi kinh tế vi mô

                                                                              ĐỀ 3
1/ Trong lý thuyết trò chơi, khi một trong các doanh nghiệp độc quyền nhóm tham gia thị trường, âm thầm gia tăng sản lượng để đạt lợi nhuận cao hơn sẽ dẫn đến

     a       Các doanh nghiệp khác sẽ gia tăng sản lượng
     b       Gía sản phẩm sẽ giảm
     c       Lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ giảm
     d       Cả 3 câu trên đều đúng.

  2/ Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh  độc quyền:

     a       Chỉ được nhập ngành, nhưng không được xuất ngành
     b       Hoàn toàn không thể nhập và xuất ngành
     c       Chỉ được xuất ngành, nhưng không được nhập ngành
     d       Có sự tự do nhập và xuất ngành

  3/ Trong thị trường cạnh tranh độc quyền, tại điểm cân bằng dài hạn có:
     a       Đường cầu mỗi doanh nghiệp là tiếp tuyến đường AC của nó ở mức sản lượng mà tại đó có MR=MC
     b       Sẽ không có thêm sự nhập ngành hoặc xuất ngành nào nữa
     c       Mỗi doanh nghiệp đều tối đa hóa lợi nhuận nhưng chỉ hòa vốn.
     d       Cả ba câu đều đúng
  4/ Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh độc quyền, cạnh tranh với nhau bằng việc:
     a       Bán ra sản phẩm hoàn toàn không có sản phẩm khác thay thế được
     b       Bán ra các sản phẩm có thể thay thế nhau một cách hoàn toàn
     c       Bán ra các sản phẩm riêng biệt, nhưng có thể thay thế nhau
     d       Cả ba câu đều sai
  5/ Doanh nghiệp trong ngành cạnh tranh  độc quyền theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận sẽ sản xuất tại sản lượng

     a       AC=MC
     b       P=MC
     c       MR=MC
     d       AR=MC

  6/ Đặc điểm cơ bản của ngành cạnh tranh độc quyền là:               
     a       Có nhiều doanh nghiệp sản xuất ra những sản phẩm có thể dễ thay thế cho nhau
     b       Mỗi doanh nghiệp chỉ có khả năng hạn chế ảnh hưởng tới giá cả sản phẩm của mình
     c       Cả hai câu đều sai                                                                         d        Cả hai câu đều đúng
  7/ Một người dành một khoản thu nhập I = 600 ngàn đồng, chi tiêu hết cho 2 loại sản phẩm X và Y với P= 10 ngàn đồng/sp; PY = 30ngàn đồng/sp, hàm tổng lợi ích (hữu dụng) của người này phụ thuộc vào số lượng X và Y tiêu dùng TU(x,y) = 2xy.  Tại phương án tiêu dùng tối ưu, tổng hữu dụng là:

     a       TU(x,y) = 2400 
     b       TU(x,y) = 1200
     c       TU(x,y) = 600
     d       TU(x,y)  = 300 

  8/ Đường tiêu dùng theo giá là tập hợp các phương án tiêu dùng tối ưu giữa hai sản phẩm khi:

     a       Thu nhập và giá sản phẩm đều thay đổi
     b       Chỉ có giá 1 sản phẩm thay đổi
     c       Chỉ có thu nhập thay đổi
     d       Các câu trên đều sai

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới