Trang

Công việc nhân viên của kế toán công nợ

Công việc nhân viên của kế toán công nợ , Các bạn chuẩn bị làm kế toán vị trí này, thì nên đọc tham khảo nhé, nó giúp các bạn hiểu hơn về công việc này .

- Lên danh sách công nợ khách hàng ( Công nợ đầu vào 331 và công nợ đầu ra 131). Lưu giữ chứng từ (phiếu thu, chi, ủy nhiệm chi….phô tô hoặc gốc) và soạn thảo các chứng từ đi thu công nợ ( công văn đòi nợ, biên bản đối chiếu công nợ)

Nhắc nợ:
Đối với công nợ đầu ra 131 : Công nợ sắp đến hạn thì bạn điện thoại báo trước nhắc nhở khéo khách hàng vài ngày.-Đôn đốc: Công nợ đến hạn nhưng chưa thu được thì điện thoại (Fax)-Đòi nợ: Đối với công nợ đã quá hạn. Có thể điện thoại, Fax, đến trực tiếp Cty đòi nợĐối với công nợ đầu vào 331: thì khoản trên 20 triệu nhắc nhở kế toán ngân hàng hoặc bộ phận liên quan hoặc cấp trên phải chuyển khoản để được khấu trừ thuế GTGT và được tính vào chi phí hợp lý không bị xuất toán khỏi chi phí hợp lý hợp lệHàng ngày thì Lập bảng kê chi tiết theo dõi công nợ của từng khách hàng, lập biên bản đối chiếu công nợ và hỗ trợ phòng kinh doanh đi thu hồi công nợ, cung cấp các số liệu: bảng tổng hơp công nợ, công nợ chi tiết cho từng khách hàng, thời gian nợ từ ngày nào đến ngày nào, khách hẹn hạn khi nào thanh toán.Các biện pháp của công nợ khi thu hồi công nợ xấu:Thông báo cho BGD và phòng kinh doanh về việc ngừng bán hàng đối với các khách hàng nợ đọng lâu ngàyĐưa ra các giải pháp khác nhau để lựa chọn áp dụng cho từng đối tượng công nợ phù hợpHàng kỳ vào cuối tuần, nửa tháng, hoặc cuối tháng lập bảng kê công nợ đầu vào 331, đầu ra 131 để báo cáo các cấp lãnh đạo trực tiếp là kế toán trưởng
Ví dụ khi cần thanh toán cho khách hàng A (331) số tiền là 100.000.000

-          Bảng công nợ chi tiết đã thanh toán và còn nợ của khách hàng A
-          Hợp đồng kinh tế
-          Thanh lý hợp đồng
-          Biên bản giao hàng hay nghiệm thu, xuất kho
-          Bản đối chiếu công nợ
-          Các chứng từ đã từng thanh toán cho đối tác: phiếu chi, ủy nhiệm chi, …….
-        Hóa đơn GTGT hoặc thông thường
Gói lại trình cấp lãnh đạo có đến hạn thanh toán hoặc cấp trên có nhu cầu xem xét,với đầu ra cũng làm tương tự
Hoạch toán: Mọi nghiệp vụ kinh tế đề phản ánh như sau:

-          Đầu vào: Nợ TK 152,153,154,156,641,642….,1331/ Có TK 331 (chi tiết cho các đối tượng
-          Đầu ra: Nợ TK 131/ Có TK 511,33311 (chi tiết cho các đối tượng
-          Kế toán công nợ mọi nghiệm vụ kinh tế để đưa vào TK công nợ để theo dõi TK131,331 cho dù nghiệp vụ phát sinh thu tiền TK111,112 ngày trong ngày dù lớn hay nhỏ = việc hoạch toán thu chi là bổn phận bộ phận Thủ Quỹ không liên quan bộ phận công nợ
+ Cuối kỳ:
-          Báo cáo công nợ tổng hợp TK 131 và TK 331
-          Báo cáo tổng hợp công nợ khó đòi, tình trạng nợ xấu và khác
-          Báo cáo công nợ chi tiết các đối tượng
-          Cung cấp dữ liệu cho các bộ phận liên quan
-          Kết thúc mỗi kỳ phải đối chiếu số liệu công nợ với khách hàng
-          Liên hệ khách hàng để thu công nợ một cách khéo léo uyển chuyển

-          Khi nghĩ việc phải bàn giao đầy đủ nghiêm cấm hành động xóa, thay đổi sữa chữa dữ liệu
Bài viết: " Công việc nhân viên của kế toán công nợ "
Nguồn: Chu Đình Xinh

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới