Trang

Hướng dẫn điền mẫu 07 báo cáo tình hình thay đổi về lao động

Hướng dẫn điền mẫu 07 báo cáo tình hình thay đổi về lao động 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm. bạn nào chưa có mẫu 07 thì có thể tải ở cuối bài .
Tài liệu cần phải biết:
- Các bạn có thể xem thêm công văn 17940/SLĐXH-VL việc sử dụng lao động
- Thông tư 23/2014/TT-BLDTBXH
- Lưu ý hạn nộp : 25/5 - 25/11/ 2016

Ví dụ mẫu về báo cáo tình hình thay đổi lao động: 
- Những năm trước, tổng số lao động cty bạn là: 19 người ( 2 nam , trình độ đại học, không xác định thời hạn)
- Trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng số lao động tăng thêm: 13 người ( 1 nam,  trình độ đại học, không xác định thời hạn)- Trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng số lao động giảm: 10 người ( 2 nam,  trình độ đại học, không xác định thời hạn)
- Vậy thì tổng số lao động tại công ty bạn là: 22 người. Số lao động đầu kỳ
Đơn vị: người
Tổng số
Trong đó lao động nữ
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Ghi chú
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
19
17
19

19**Số lao động tăng trong kỳ: Tổng số 13
Số lao động tăng trong kỳ
Tổng số
Trong đó lao động nữ
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Ghi chú
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
13
12
13

13
**Số lao động giảm trong kỳ: Tổng số 10
Số lao động giảm trong kỳ
Tổng số
Trong đó lao động nữ
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Lý do gim
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
Nghỉ hưu
Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động/Hợp đồng làm việc
Kỷ luật sa thải
Thỏa thuận chấm dứt
Lý do khác
10
8
10

105


5
**Số lao động cuối kỳ: Tổng số 22
Số lao động cuối kỳ
Tổng số
Trong đó lao động nữ
Trình độ chuyên môn kỹ thuật
Loại hợp đồng lao động
Ghi chú
Đại học trở lên
Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
Trung cấp/ Trung cấp nghề
Sơ cấp nghề
Dạy nghề thường xuyên
Chưa qua đào tạo
Không xác định thời hạn
Xác định thời hạn
Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
22
21
22

22

Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên


Bài viết : " Hướng dẫn điền mẫu 07 báo cáo tình hình thay đổi về lao động "

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới