Trang

Tải Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Tải Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc như:
- Chế độ hưu trí.
- Chế độ tử tuất.
- Phụ cấp đối với người hưởng BHXH.
- Quy định về chế độ ốm đau....

+ Tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau:
- Từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

( Hình ảnh  : Tải Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH  )
- Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương theo quy định và các khoản bổ sung khác theo quy định tại đ

iểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47.

+ Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như :
- Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ Luật Lao động 2012, tiền thưởng sáng kiến;
- Tiền ăn giữa ca;
- Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;
- Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Vui lòng để lại email, dưới ô bình luận để mình tổng hợp gửi cho nhé
- Tải Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Có hiệu lực từ ngày 15/2/2016.

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới