Trang

Sửa lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 22. - Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '01-10-2014' is not facet-valid with respect to pattern '((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)dd)?' for type 'DateType'.

Hướng dẫn sửa lỗi tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 22. - Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '01-10-2014' is not facet-valid with respect to pattern '((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)dd)?' for type 'DateType'. 


Cách sửa lỗi như sau :
- Bước 1: Vào đây 
- Bước 2: Các bạn tìm file và cài đặt :  Fix- KTQM - Config 3.0
- Bước 3:  Các bạn tải về và cài đặt bình thường nhé, sau khi cài xong thì các bạn nhớ reset máy tính . Thế là lỗi đã fix xong rồi nha.
-  Nếu vẫn còn lỗi thì các bạn chụp hình lại và gửi lại bình luận ở cuối bài .
Hướng dẫn sửa lỗi tờ khai không đúng định dạng với XSD

No comments:

Post a Comment

 

Pageviews last month

Đối tác

Bài viết mới